Cuvinte ce rimează cu inerva, rimă inerva


Am gasit 4905 rime pentru cuvantul "INERVĂ"
INERVĂ: abandonă, abdică, abhoră, abilită, abjudecă, abjură, abnegă, abonă, abordă, abrogă, abrutiză, absentă, absolutiză, abstractiză, abundă, aburcă, abuză, acapară, acăță, acățără, acceleră, accentuă, acceptă, accesă, accidentă, acciză, aceră, acetifică, achiesă, achită, achiziționă, acidifică, acidulă, acilă, aciolă, aciră, aciuă, aclamă, aclimată, aclimatiză, acomodă, acontă, acordă, acostă, acredită, acromatiză, acroșă, acționă, activă, activiză, actualiză, acufundă, acumulă, acuplă, acutiză, acuză, adâncă, adăogă, adăpă, adaptă, adăstă, adăugă, adecvă, aderă, adevără, adiționă, adjectivă, adjectiviză, adjudecă, administră, admiră, admonestă, adnotă, adoptă, adoră, adresă, adulă, adulmecă, adună, adurmecă, adverbializă, aeră, afână, afectă, afină, afirmă, afișă, află, afoniză, afretă, afrontă, afruntă, afumă, afundă, afurcă, agasă, agăță, agiotă, agită, aglomeră, aglutină, agoniză, agravă, agreă, agregă, agrementă, aieptă, aiură, ajună, ajură, ajustă, ajută, ajutoră, alambică, alăptă, alarmă, alătură, albină, alcaliniză, alcooliză, alegă, alegoriză, alergă, alertă, aleză, alfabetiză, alienă, alimbă, alimentă, alină, alintă, alocă, alteră, alternă, aluminiză, alunecă, alungă, aluniză, amalgamă, amână, amanetă, amară, ambală, ambardă, ambetă, ambiguiză, ambiționă, ambosă, ambutisă, amelioră, amenajă, amendă, amenință, americaniză, ameriză, amestecă, amoreză, amorsă, amortiză, amplasă, amplifică, ampută, amușină, amuță, amuză, anagramă, anagramatiză, analiză, anastomoză, anatemiză, anchetă, anchiloză, anclanșă, ancolă, ancoră, ancrasă, andocă, andosă, aneantiză, anexă, angajă, angliciză, angoasă, angrenă, anihilă, animă, animaliză, anină, aniversă, antecalculă, antedată, anticipă, antipatiză, antologă, antrenă, antropomorfiză, anulă, anunță, apără, apăsă, apelă, aplană, aplatiză, aplaudă, aplecă, aplică, apocopă, apologiză, aportă, apostrofă, apoteoză, apretă, aprobă, aprofundă, aprovă, aprovizionă, aproximă, apucă, apuntă, apupă, ară, arabiză, aranjă, arătă, arbitră, arboră, arendă, arestă, aretă, argintă, argumentă, arhaiză, aridică, arimă, armă, armoniză, arogă, aromă, aromatiză, arondă, articulă, artificializă, aruncă, asaltă, asamblă, asană, asasină, ascultă, asecă, aseleniză, asemănă, aseptiză, așeză, asezonă, asfaltă, asibilă, asigură, asimilă, asistă, asmuță, asortă, aspiră, astâmpără, asteniză, așteptă, astrucă, astupă, asudă, asumă, atacă, atârnă, atașă, ațâță, atentă, atenționă, atenuă, ateriză, atestă, atomiză, audită, augmentă, aureolă, auscultă, autentifică, autoaccidentă, autoacuză, autoadaptă, autoadministră, autoafirmă, autoanaliză, autoaprovizionă, autocaracteriză, autoconservă, autocontrolă, autodeclanșă, autodemască, autodenunță, autodiagnostică, autodizolvă, autodotă, autoeducă, autoevaluă, autofinanță, autoflagelă, autofurajă, autoguvernă, autohtoniză, autoignoră, autoiluzionă, autointitulă, autoironiză, autoizolă, automatiză, automutilă, autonomiză, autoobservă, autopastișă, autoperfecționă, autopersiflă, autoproclamă, autopropulsă, autoprotejă, autoreglă, autoriză, autosugestionă, autoutilă, autovaccină, avansă, avântă, avantajă, aventură, avertiză, avivă, aviză, avortă, axă, axiomatiză, azură, , badijonă, băgă, bagateliză, balansă, balastă, bălegă, băligă, baliză, balonă, balotă, bălsămă, bălță, banaliză, bancrută, bandă, bandajă, bară, baricadă, bârligă, basculă, bășică, bază, bazonă, beatifică, bemoliză, beșică, betonă, bifă, bifurcă, binecuvântă, binemerită, binoclă, biostimulă, birocratiză, bisă, bitumă, bivuacă, bizotă, blamă, blază, blestemă, blindă, blocă, bluză, bobină, bodicecă, boicotă, bolboșă, bolșeviză, bombă, bombardă, bondisă, bonifică, bordură, bornă, bosumflă, boteză, boxă, bracă, braconă, branșă, bravă, brăzdă, brevetă, breză, brichetă, bricolă, brobonă, brodă, bronză, broșă, brumă, brună, bruscă, brutaliză, bucelă, buchisă, buciardă, buciumă, buclă, bucură, budă, bufonă, bulbucă, bulonă, bulversă, bură, burniță, bursucă, busculă, bușumă, butonă, , cablă, cabră, căcă, cadastră, cădelniță, cadență, cadră, căină, cală, calamită, calandră, călcă, calcifică, calcină, calculă, calfată, calibră, califică, calmă, caloriză, calviniză, cambră, campă, camuflă, canaliză, canceriză, candidă, canelă, cangrenă, grăpșină, canoniză, canotă, cântă, cantonă, căpătă, capelă, căpiță, capitaliză, capitonă, capitulă, caponă, capotă, capsă, capsulă, captă, captivă, captură, căpută, cără, caracteriză, carameliză, carbonată, carboniză, carbură, cardă, carenă, caricaturiză, cârlionță, carotă, cartă, cartelă, cartonă, căruntă, cărunță, casă, căscă, cașeră, câștigă, castră, cășună, cătă, cataliză, catalogă, catapultă, cățără, catehiză, cateteriză, catoliciză, cauciucă, causticiză, caustifică, căută, cauteriză, cauză, cază, cedă, celebră, celofană, cementă, centră, centraliză, centrifugă, cenzură, cercă, cercetă, certă, certifică, cesionă, ceteră, chemă, chestionă, chibiță, chilometră, chimiosteriliză, chimiză, chiuretă, cianoză, cianură, cibernetiză, cicatriză, cifră, cilindră, cimentă, cină, ciontă, circulă, cită, citadiniză, civiliză, cizelă, clacă, clamă, clarifică, clasă, clasiciză, clasifică, clătină, claustră, claxonă, clică, climatiză, clișă, clișeiză, clivă, clonă, cloroformiză, clorură, clupă, cnocaută, coabită, coafă, coagulă, coaliză, cobaltă, cocârjă, cochetă, cocoșă, cocoță, cocsifică, codă, codifică, coexistă, cofinanță, cofră, cointeresă, colă, colaboră, colaționă, colectă, colecționă, colectiviză, colimă, colindă, colmată, coloniză, coloră, colportă, comandă, comândă, comandită, comasă, combină, comemoră, comentă, comercializă, comisionă, compactă, compară, compartimentă, compensă, compilă, complectă, complementariză, completă, complexifică, complică, complimentă, complotă, comportă, compostă, compoundă, comprimă, compulsă, compută, computeriză, comunică, comută, concasă, concatenă, concentră, conceptualiză, concertă, concesionă, concluzionă, concordă, concreționă, concretiză, concură, condamnă, condensă, condimentă, condiționă, conectă, conexă, confecționă, confederă, confesă, configură, confirmă, confiscă, conformă, confruntă, confundă, congelă, congestionă, conglomeră, conglutină, congratulă, conjectură, conjugă, conjură, conlucră, consacră, consemnă, conservă, consideră, consistă, consolă, consolidă, conspectă, conspiră, constă, constată, consternă, conștientiză, constipă, consultă, consumă, consună, contă, contabiliză, containeriză, contamină, contemplă, contestă, continuă, contoriză, contorsionă, contră, contraargumentă, contraatacă, contrabalansă, contracară, contractă, contrafă, contraindică, contramandă, contramină, contrapunctă, contrasemnă, contrastă, controlă, controversă, contură, conturbă, contuzionă, conversă, convocă, convulsă, convulsionă, cooperă, cooperativiză, cooptă, coordonă, coparticipă, copertă, corectă, corelă, corespondă, corespundă, corijă, cornifică, coroboră, corodă, cosemnă, cosmetiză, costă, costumă, cotă, cotiză, coviță, cracă, crăcănă, cramponă, crâncenă, crăpă, crâșcă, cravașă, creă, credită, creionă, crenelă, creozotă, crestă, creștină, cretiniză, crispă, cristaliză, critică, cromă, cromiză, croniciză, cronometră, croșetă, crucifică, cruntă, cruță, cuantifică, cubă, cucurigă, cufundă, cugetă, cuirasă, culbută, culcă, culisă, culmină, culpabiliză, cultivă, culturaliză, cuminecă, cuminică, cumpără, cumpătă, cumulă, cunună, cuplă, cupră, cură, curăță, curbă, curentă, curmă, curtă, cută, cuteză, cutreieră, cutremură, cutrieră, cuvântă, cvadruplă, , dăbălăză, dăhulă, dăină, damaschină, damnă, dansă, danță, dantelă, dantură, dăpără, dărâmă, dărăpănă, dărmă, dată, datoră, dăulă, dăună, debalastă, debarasă, debarcă, debavură, debilită, debită, deblocă, debordă, debranșă, debursă, debușă, debusolă, debută, decafeiniză, decală, decalcă, decalcifică, decalibră, decantă, decapă, decapită, decapitaliză, decapotă, decapsulă, decarbură, decartă, decată, decavă, decedă, decelă, decepționă, decernă, decimă, declamă, declanșă, declară, declasă, declimată, declină, decloriză, decoafă, decodă, decodifică, decofeiniză, decofră, decolă, decoletă, decolmată, decoloniză, decoloră, decoltă, decomandă, decompensă, decomprimă, decomuniză, deconcertă, deconectă, decongelă, deconsolidă, deconspiră, decontă, decontamină, decontractă, decopertă, decoră, decortică, decrepită, decretă, decriptă, decromă, decroșă, decupă, decuplă, decupră, decuscută, decuvă, dedă, dedică, dedublă, deduriză, defăimă, defalcă, defavoriză, defază, defecă, defectă, defeminiză, deferiză, defertiliză, defetișiză, defibră, defilă, definitivă, deflegmă, defloculă, defloră, deformă, defosforă, defraudă, defrișă, defulă, degajă, degază, degazifică, degazolină, degeneră, degeră, degermină, deghiză, degivră, deglutină, degomă, degonflă, degradă, degresă, degrevă, degroșă, degudronă, degustă, dehidrogenă, dehulă, deifică, dejectă, dejivră, dejucă, dejugă, dejună, delaboră, delabră, delapidă, delăsă, delătură, delectă, delegă, delestă, delexicaliză, deliberă, delimită, delintersă, deliră, demagnetiză, demantelă, demară, demarcă, demască, demasculiniză, dematerializă, demilitariză, demină, demineraliză, demisionă, demistifică, demitiză, demixtă, demobiliză, democratiză, demodă, demolă, demonetiză, demoniză, demonstră, demontă, demoraliză, demulă, demultiplică, demutiză, denatură, denazaliză, denazifică, denegă, denichelă, denicotiniză, denigră, denivelă, denominaliză, denotă, densifică, denucleariză, denunță, depalataliză, depănă, depană, depănușă, depără, deparafină, deparazită, depărtă, departajă, depavă, depeiză, depersonaliză, depeșă, depigmentă, depilă, depistă, deplantă, deplasă, deploră, depolariză, depolimeriză, depolitiză, depoluă, depontă, depopulă, deportă, deposedă, depozită, depravă, depresă, depresuriză, deprimă, deproteiniză, depunctă, deranjă, derapă, derătecă, deratiză, derdică, dereglă, deretecă, deretică, derivă, derobă, derocă, derogă, derulă, derusifică, derută, deșabloniză, desacraliză, desaliniză, desantă, deșănță, desără, desărcină, descăieră, descălcă, descălecă, descălică, descalifică, descălță, descântă, descăpățână, descărcă, descarceră, descărnă, descătărămă, descătușă, descentră, descentraliză, deschegă, deschingă, deschiotoră, descifră, descintră, descleștă, descomplectă, descompletă, desconcentră, descongestionă, desconsideră, descopertă, descotoșmănă, descrucișă, descruntă, descuamă, desculță, descurajă, descurcă, desdăună, desecă, deșelă, desemnă, desenă, desensibiliză, deșertă, deșertifică, desertiză, desesiză, deșeuă, desfăcă, desfă, desfășă, desfășură, desfăță, desfătă, desferecă, desfigură, desființă, desfiră, desfrână, desfundă, deshămă, deshidrată, deshidrogenă, deshumă, desigilă, designă, desină, desincroniză, deșiră, desistă, desjucă, deșocă, desolidariză, desolvată, deșosă, desovietiză, despachetă, despătură, desperă, despersonaliză, despică, despiedecă, despiedică, despintecă, despovără, despresură, despreună, desprimăvără, destabiliză, destaliniză, destărniță, deșteptă, destină, destrăbălă, destrămă, destructură, destrună, destupă, desublimă, desuflecă, desulfită, desulfură, deșurubă, detailă, detartră, detașă, detectă, detensionă, deterioră, determină, detestă, detonă, detorsionă, detoxifică, detracă, detractă, detronă, detună, deturnă, devaliză, devaloriză, devansă, devastă, developă, deversă, devirusă, devitaliză, devitaminiză, devoră, devotă, dezabonă, dezabuză, dezacordă, dezactivă, dezactualiză, dezadaptă, dezaeră, dezafectă, dezaglomeră, dezagregă, dezalcooliză, dezambală, dezambiguiză, dezamorsă, dezanexă, dezangajă, dezangrenă, dezaprobă, dezarboră, dezarimă, dezarmă, dezarticulă, dezasamblă, dezasimilă, dezasortă, dezavantajă, dezavuă, dezaxă, dezbăieră, dezbără, dezbârnă, dezbătă, dezbenzină, dezbină, dezbobină, dezbrăcă, dezbumbă, dezdăună, dezechilibră, dezechipă, dezemulsionă, dezeroiză, dezertă, dezeșuă, dezetatiză, dezgărdină, dezgheță, dezghiocă, dezgropă, dezgustă, dezideologiză, deziluzionă, dezincrimină, dezincrustă, dezinfectă, dezinfestă, dezinflamă, dezinformă, dezinhibă, dezinsectiză, dezintegră, dezinteresă, dezintoxică, dezlână, dezlegă, dezmăță, dezmembră, dezmierdă, dezmormântă, deznaționaliză, deznisipă, deznodă, deznoră, dezobstruă, dezocupă, dezodoriză, dezolă, dezonoră, dezorganiză, dezorientă, dezosă, dezoxidă, dezrădăcină, dezumaniză, dezumflă, dezvără, dezvăță, dezvergă, dezvirgină, dezvoltă, diafaniză, diafragmă, diagnostică, dialogă, dictă, dieză, diformă, difractă, diftongă, difuză, digeră, digitaliză, dihocă, dilată, diluă, dimensionă, diminuă, diminutivă, dinamită, dinamiză, dință, direcționă, dirijă, disciplină, discordă, discredită, discrimină, disculpă, discută, disecă, disemină, disertă, disimilă, disimulă, disipă, dislocă, dispensă, dispensariză, disperă, dispersă, disponibiliză, dispută, distanță, distilă, distonă, distorsionă, distră, divagă, diversifică, diviniză, diviză, divorță, divulgă, dizmierdă, dizolvă, dobzălă, documentă, dogmatiză, domină, donă, dopă, dormită, dotă, doză, dragă, drajonă, dramatiză, drapă, drenă, dresă, driblă, drogă, dublă, duelă, dumică, dungă, duplică, dură, durifică, eboșă, ecarisă, echilibră, echipă, echivală, eclată, eclipsă, ecluză, ecrană, ecraniză, ecruisă, edentă, edifică, edită, educă, edulcoră, efectuă, efemeriză, efemină, eficientiză, efilă, efloră, egală, egaliză, egrenă, ejaculă, ejectă, elaboră, elansă, electrifică, electriză, electrocoagulă, electrocută, electroniză, eliberă, elidă, elimină, elucidă, eludă, emailă, emană, emancipă, emasculă, emendă, emigră, emondă, emoționă, emulsionă, enervă, entuziasmă, enumeră, enunță, epată, epilă, epilogă, epuiză, epură, eradică, erbicidă, erboriză, erijă, ermetiză, erodă, eructă, eșalonă, eșantionă, escaladă, escamotă, eschivă, escortă, escrocă, esențializă, esterifică, estimă, estompă, estorcă, eșuă, etajă, etală, etalonă, etanșă, etanșeiză, etapiză, etatiză, eteriză, eterniză, etichetă, etilă, etiolă, etiră, etufă, etuvă, , europeniză, evacuă, evadă, evaluă, evangheliză, evaporă, evază, evisceră, evită, evocă, evoluă, exacerbă, exageră, exală, exaltă, examină, exasperă, excavă, excedă, excelă, exceptă, excerptă, excită, exciză, exclamă, excomunică, excretă, execră, execută, exemplifică, exercită, exersă, exhibă, exhumă, exilă, există, exmatriculă, exondă, exoneră, exorciză, exortă, expectoră, experimentă, expertiză, expiră, explică, exploată, explodă, exploră, exportă, exprimă, expulză, expurgă, extenuă, exterioriză, extermină, externă, extirpă, extorcă, extrădă, extrapolă, extravază, exultă, ezită, , fabrică, fabulă, facilită, factoriză, factură, faianță, falsifică, falșifică, familiariză, fană, fanariotiză, fandă, fantază, fărâmă, fărâmiță, fardă, fărmă, fărmăcă, fascină, fasciză, fasonă, fătă, fațetă, faultă, favoriză, febricită, fecundă, federaliză, felicită, feminiză, fentă, ferecă, ferfeniță, fericită, fermecă, fermentă, fertiliză, festonă, fetișiză, feudaliză, fezandă, fibrilă, figură, ființă, filă, filetă, filigrană, filmă, filosofă, filozofă, filtră, finaliză, finanță, finisă, fișă, fisionă, fisură, fixă, flagelă, flambă, flană, flancă, flată, flexibiliză, flexionă, flirtă, flotă, fluctuă, fluidifică, fluidiză, fluieră, fluoriză, fluștură, flutură, focaliză, fofilă, foiletă, fondă, foră, forfecă, forjă, formă, formaliză, formată, formoliză, formulă, forță, fortifică, fosfată, fosiliză, fracționă, fractură, fragmentă, frământă, frână, francă, franjură, frapă, fraterniză, fraudă, frază, frecă, frecționă, frecventă, fredonă, fremătă, fretă, freză, fricționă, friză, frotă, fructifică, frustră, fulă, fulardă, fulgeră, fumă, fumegă, fumiză, funcționă, fundă, fundamentă, fură, furajă, furișă, furnică, furniză, fuzionă, gâdilă, gafă, găină, găinăță, găiniță, galopă, galvaniză, gangrenă, gară, garantă, gargariză, gătă, gază, gazeifică, gazifică, gazonă, gelatiniză, gelifică, generă, generaliză, geometriză, geră, germaniză, germină, gesticulă, gestionă, gheboșă, ghidă, ghiloșă, ghilotină, ghioșă, gigantiză, giră, glasă, glazură, glisă, globaliză, glorifică, glosă, gofră, gondolă, gonflă, gradă, grafitiză, gramaticaliză, granulă, grăpă, gratifică, gratină, gratulă, gravă, gravită, greă, greblă, greciză, grefă, gresă, grevă, grifă, grimă, grindină, grinotă, gripă, griză, grupă, gudronă, gudură, guiță, gumă, gustă, guvernă, , halogenă, halucină, hamletiză, handicapă, harnașă, hașură, hâțână, havă, hazardă, herboriză, hibernă, hibridă, hibridiză, hidrată, hidrofiliză, hidrogenă, hidroizolă, hidroplană, hiperboliză, hipnotiză, holbă, huhură, huiță, hurducă, huțuță, huzdupă, iaroviză, ideă, idealiză, identifică, idiliză, idiotiză, silogiză, idolatriză, ierarhiză, iernă, iertă, igieniză, ignifugă, ignoră, ilegaliză, ilumină, ilustră, iluzionă, imagină, imaterializă, îmbăieră, îmbăiră, îmbălă, îmbăloră, îmbăloșă, îmbălsămă, îmbărbătă, îmbarcă, îmbârligă, îmbătă, îmbățoșă, imbeciliză, îmbelșugă, îmbibă, îmbielșugă, îmbină, îmblă, îmbrăcă, îmbrățișă, îmbrățoșă, îmbrebenă, imbrică, îmbucă, îmbucură, îmbufnă, îmbuibă, îmbujoră, îmbumbă, îmbună, îmbunătăță, îmburdă, îmbușonă, imersă, imigră, imită, imobiliză, imolă, imortaliză, împăcă, împachetă, impacientă, împăiejenă, împământă, împănă, împăroșă, împătimă, împătură, împăună, împeliță, impermeabiliză, impersonaliză, impestă, împestriță, împiciorogă, împiedecă, împiedică, împieliță, împieptoșă, impietă, împilă, împintenă, împlântă, implantă, împlătoșă, implementă, implică, imploră, împoncișă, împoporă, împopoță, împopoțonă, importă, importună, împovără, impozită, impregnă, împrejură, impresionă, împresură, împreună, împricină, imprimă, împrimăvără, împroșcă, împrospătă, improviză, împrumută, impulsionă, impurifică, împurpură, împușcă, impută, împuțină, imuniză, inactivă, înaintă, înălță, înamoră, înaripă, înarmă, inaugură, înaură, încadră, încăibără, încăieră, încâină, încălără, încălcă, încălecă, încălică, încălță, încălușă, încântă, încăpăstră, încăpățână, încăpățină, încapsulă, încăpușă, încăpută, încărcă, încarceră, încârdoșă, încârligă, încârlionță, incarnă, încarnă, încărnă, încasă, încastră, încătărămă, încătușă, încazarmă, încercă, încercănă, încetă, încețoșă, închegă, închină, închingă, închiondoră, închistă, încifră, incineră, înciocălă, înciripă, incită, înciudă, inciză, încleștă, înclichetă, înclină, încolonă, incomodă, înconjură, încontră, încordă, încornoră, încoronă, încorporă, incorporă, încorsetă, încotoșmă, încotoșmănă, încovrigă, încrâncenă, încrâncină, încredință, încrestă, incrimină, încrimină, încrucișă, încruntă, incrustă, încrustă, incubă, încuibă, încujbă, inculcă, inculpă, încumătă, incumbă, încumetă, încunjură, încunoștință, încunună, încură, încurajă, incurbă, încurcă, încurelă, încuviință, îndătină, îndatină, îndatoră, îndelungă, îndemână, îndemnă, indemniză, îndepărtă, îndesă, îndestulă, indexă, indică, indigenă, indignă, individualiză, îndocă, îndoctrină, îndopă, îndreptă, îndrugă, îndrumă, înduioșă, înduplecă, indură, îndură, îndureră, industrializă, înecă, inegaliză, infamă, înfășă, înfășură, înfăță, înfățișă, înfățoșă, infatuă, infectă, inferă, infestă, înfeudă, înfieră, înfierbântă, înființă, infiltră, înfiltră, înfiolă, înfioră, înfiră, înfiripă, infirmă, înflăcără, inflamă, înfloră, influență, înfocă, înfometă, informă, înfrână, înfrică, înfricoșă, înfrigură, înfrumoșă, înfrumuseță, înfruntă, înfruptă, înfulecă, înfulică, înfumură, înfundă, înfurcă, înfurnică, infuză, îngăimă, îngălă, îngâmfă, îngână, îngândură, îngemănă, ingeră, îngheță, înghimpă, înglobă, înglodă, îngrășă, îngrețoșă, îngreună, îngrijă, îngrijoră, îngrijură, îngropă, îngroșă, ingurgită, îngurgită, îngustă, înhăită, inhală, înhămă, înhăpă, înhăță, inhibă, înhumă, înieptă, înierbă, injectă, înjghebă, înjugă, înjură, înlăcrămă, înlăcrimă, înlătură, înlumină, înmagazină, înmână, înmatriculă, înmiresmă, înmoină, înmormântă, înnegură, înnisipă, înnobilă, înnodă, înnoptă, înnoră, înnoură, inocentă, inoculă, înoculă, inoportună, înotă, inovă, înrădăcină, înrămă, înregimentă, înregistră, înrolă, înroură, însăilă, însămă, însămânță, însâmbră, însănătoșă, însângeră, însărcină, înscăună, înscenă, înscorțoșă, inscripționă, insculpă, înseilă, înșelă, însemnă, însenină, insensibiliză, inseră, înseră, însetă, însetoșă, înșeuă, înșfăcă, însiloză, însingură, insinuă, înșiră, insistă, insolubiliză, insonoriză, înspăimântă, inspectă, înspică, inspiră, înspiță, înspumă, înspumegă, instală, instaură, înstelă, instigă, înștiință, instilă, înstrăină, înstreină, instrumentă, înstrună, insuflă, insultă, însumă, însură, înșurubă, intabulă, întâmpină, întâmplă, întără, întărâtă, înțărcă, întărniță, întârtă, întărtă, integră, întemniță, intensifică, intentă, intenționă, înțepă, înțepușă, interacționă, intercală, intercedă, interceptă, intercondiționă, interconectă, interesă, interferă, interioriză, internă, interogă, interpelă, interpolă, interpretă, intersectă, intervievă, înțesă, înțiglă, intimă, intimidă, intimiză, întimpină, întină, înțină, intitulă, întitulă, întomnă, intonă, întonă, înțoponă, întorlocă, înțoțonă, intoxică, intră, întră, întrajutoră, întraripă, întrarmă, întrebă, întrebuință, întremă, intrigă, întristă, întrolocă, întronă, introspectă, întruchipă, întrulocă, întrupă, intubă, întunecă, înturnă, inundă, invadă, invagină, invalidă, învălură, învâlvoră, învârstă, învârtoșă, învăță, învecină, invectivă, învederă, învenină, inventă, învergă, inversă, înverșună, înveșmântă, învesmântă, investigă, învestmântă, înviforă, învigoră, învioră, învioșă, invită, invocă, învolbă, învolbură, învoltă, involuă, învrâstă, înzăbălă, înzăuă, înzestră, înzorzonă, iodiză, ioniză, iotaciză, ipotecă, irigă, irită, iriză, ironiză, iscă, islamiză, italieniză, itineră, izolă, izomeriză, jalonă, javeliză, jenă, jimbă, jonglă, jubilă, jucă, judecă, jugulă, juisă, jură, juriză, justifică, kilometră, , lăbărță, labializă, laceră, lăcrămă, lăcrimă, laiciză, lamă, lambrisă, lamelă, lamentă, lamină, lansă, lăpădă, lapidă, lapoviță, largă, lăsă, latiniză, lătră, lătură, lăudă, lectură, legă, legaliză, legănă, legiferă, legislă, legitimă, lepădă, leșină, lestă, levigă, leză, libelă, liberă, liberaliză, lichidă, licită, licură, liftă, lignifică, limbă, limită, linșă, liofiliză, liriciză, lisă, listă, literă, literariză, literaturiză, livră, lobă, localiză, logaritmă, lombardă, lopătă, loționă, lotiză, luă, lucră, luftă, lumină, lunecă, luptă, lușă, luxă, macadamiză, maceră, machetă, măcină, maculă, maghiariză, magnetiză, maină, majoră, malaxă, maleabiliză, maligniză, malțifică, maltrată, mălură, mănă, mână, mâncă, mandată, mandrină, mânecă, manevră, mangaliză, manieriză, manifestă, manipulă, manită, manșonă, manufactură, marcă, marcotă, marginaliză, marină, mărită, marmoră, marșă, marșrutiză, martiriză, maruflă, masă, masacră, mască, masculiniză, mașiniză, mastică, masturbă, măsură, matematiză, materializă, matisă, matlasă, matriculă, matriță, mătură, matură, maturiză, maximiză, mecaniciză, mecaniză, mediatiză, medicamentă, mediocriză, medită, melancoliză, melasă, meliță, melodramatiză, memoră, memoriză, menajă, menționă, mepriză, mercantiliză, merceriză, merinoză, merită, meschiniză, mestecă, metaboliză, metaforiză, metaliză, metamorfoză, metateză, microfilmă, micșoră, micșură, mieună, migră, mihonă, milită, militariză, mimă, mimetiză, mină, mineraliză, miniaturiză, minimaliză, minimiză, minună, miră, miresmă, mișcă, mistifică, mitifică, mitiză, mitologiză, mitridatiză, mixă, mixtă, miză, moază, mobilă, mobiliză, mochetă, modelă, modeliză, moderă, moderniză, modifică, modulă, moină, molă, moldoveniză, molestă, moletă, mondializă, monetiză, monitoriză, monoftongă, monohibridă, monologă, monopoliză, monotoniză, montă, monumentaliză, moraliză, mormântă, morteză, mortifică, mosoră, moță, motivă, motoriză, mozaică, mugură, mulă, mulină, multiplică, mumifică, municipaliză, munteniză, mură, murmură, mursecă, mursică, mușamaliză, mușcă, mușină, mustră, mută, mutilă, muzicaliză, nălță, nară, narcotiză, naționaliză, naturaliză, navigă, nazaliză, necesită, necheză, necroză, negă, negativă, negativiză, neglijă, neguță, neurasteniză, neutraliză, nichelă, nitră, nitrifică, nitrură, nivelă, nominaliză, normă, normaliză, notă, notifică, novă, nuanță, nucleariză, numără, numerotă, obădă, obiectă, obiectivă, obiectiviză, oblică, obligă, obliteră, obnubilă, obscură, obscuriză, obsedă, observă, obstină, obstruă, obstrucționă, obtură, ocazionă, occidentaliză, ocultă, ocupă, odoriză, ofensă, ofertă, oficializă, oftă, oftică, ofuscă, oglindă, omogeneiză, omogeniză, omologă, ondulă, onoră, opaciză, opaliză, operă, opină, oprimă, optă, optimiză, orășeniză, orbecă, orchestră, ordină, ordonă, ordonanță, organiză, orientă, oripilă, orizontaliză, ornă, ornamentă, oscilă, osifică, ospătă, ostraciză, ouă, ovaliză, ovaționă, oxidă, oxigenă, ozonă, ozonifică, ozoniză, pachetiză, pacifică, pactiză, padelă, păfugă, pagină, palataliză, paletiză, palisă, palpă, palpită, pamă, panică, panifică, panoramă, pansă, păpă, pară, paradă, parafă, parafină, parafrază, paraleliză, paraliză, parașută, parazită, parcă, parcelă, parcheriză, parchetă, parcură, pardonă, parfumă, părindă, parlamentă, parolă, partajă, participă, particulariză, păsă, pasă, pasionă, pasiviză, paspoală, pasteliză, pasteuriză, pastișă, păstră, pășună, pătă, patentă, patetiză, patină, patronă, patrulă, pauperiză, pavă, pavelă, pavoază, pedală, pefugă, penă, penaliză, pendulă, penetră, pensă, pensionă, pensulă, percheziționă, perchiziționă, percută, peregrină, perfectă, perfecționă, perfectiviză, perfectiză, perforă, periclită, perifrază, perimă, perindă, periodiză, peripatetiză, perlă, permanentiză, permeabiliză, permută, peroră, perpetuă, persecută, perseveră, persiflă, persistă, personaliză, personifică, persuadă, pertractă, perturbă, pestriță, petiționă, petrifică, pică, pichetă, picotă, pictă, picură, pieptănă, piersică, pietrifică, pigmentă, pilonă, pilotă, pipă, pipără, piperă, pirată, pirogravă, piruetă, pișă, pisă, pișcă, pistonă, pitulă, pitură, piuă, pivotă, placă, placardă, plafonă, plană, planifică, planimetră, plantă, plasă, plasticiză, platină, plecă, pledă, plimbă, plisă, plombă, plonjă, plouă, plușă, plusă, poansonă, poantă, poetiză, polariză, polemiză, poleniză, policalifică, polimeriză, politiză, poliză, poloniză, poluă, pomădă, pompă, ponderă, pontă, popistră, populă, populariză, porționă, portretă, portretiză, posedă, postă, postdată, postfață, postsincroniză, postulă, potență, poză, poziționă, practică, prădă, preambală, preaviză, precalculă, precedă, precipită, preciză, preconiză, precurmă, precuvântă, predă, predestină, predetermină, predică, predomină, preexistă, prefabrică, prefă, prefață, preferă, prefigură, prefiră, prefixă, pregetă, pregustă, preîntâmpină, prelevă, prelimină, preluă, prelucră, preludă, premedită, prenotă, prenumără, preocupă, preopină, prepară, preponderă, presă, presără, preschimbă, prescurtă, preselectă, prestă, presuriză, pretă, pretextă, preumblă, prevală, prevarică, prezentă, prezervă, prezidă, prezumă, primă, primblă, primitiviză, printă, privă, privatiză, priză, probă, problematiză, procedă, procesă, proclamă, procreă, procură, prodigă, profană, proferă, profesă, profesionaliză, profetiză, profilă, profită, profumă, prognostică, prognoză, programă, progresă, proiectă, proletariză, proliferă, promovă, promulgă, pronostică, pronunță, propagă, proporționă, propulsă, prorogă, prospectă, prosperă, prosternă, prostituă, protejă, protestă, proteză, provincializă, provocă, prozaiză, pseudoprefixă, psihologiză, publică, pudlă, pudră, pulsă, pulveriză, pumnuliză, punctă, puncționă, pupă, purecă, purgă, purică, purifică, purjă, purtă, pușcă, rabată, răbdă, rabotă, raclă, racolă, racordă, rădică, radicaliză, radiobaliză, radiodifuză, radiofică, radioghidă, radiogoniometră, rafină, rafistolă, răgilă, raionă, ramă, râmă, rambursă, ramifică, râncheză, randalină, randomiză, ranforsă, ranversă, raportă, răposă, rarifică, răriță, răscăcără, rașchetă, rășchiră, răschiră, răscrăcănă, răscrăcără, răsculă, răscumpără, răsfăță, răsfiră, răspică, răsturnă, răsuflă, răsună, rată, ratifică, ratină, raționă, raționaliză, râură, răzbună, răzdă, răzghină, răzimă, răzjudecă, reabilită, reabonă, reabordă, reaclimatiză, reacordă, reacționă, reactivă, reactualiză, readaptă, readmonestă, readună, reafirmă, reaflă, reagravă, reajustă, realimentă, realiză, reambală, reamenajă, reamplasă, reampută, reanaliză, reanclanșă, reangajă, reanimă, reaprovizionă, rearanjă, rearbitră, rearendă, reargintă, reașeză, reasigură, rebandajă, rebobină, reboteză, rebută, recalculă, recalibră, recalifică, recăpătă, recapitulă, recarbură, recâștigă, recelă, recenză, receptă, recepționă, recercetă, rechemă, rechiziționă, reciclă, recidivă, recirculă, recită, reclamă, reclasă, reclasifică, recoloniză, recoloră, recoltă, recomandă, recombină, recomentă, recompartimentă, recompensă, recondiționă, reconfigură, reconfirmă, reconfortă, reconsideră, reconsolidă, reconvocă, recorelă, recreă, recrimină, recromă, recrută, rectifică, reculă, recuperă, recură, recurbă, recuză, redă, redactă, redată, redeșteptă, redijă, redimensionă, rediscută, redistilă, redresă, reduplică, reechilibră, reedifică, reedită, reeducă, reeșalonă, reescontă, reevaluă, reexamină, reexportă, refă, refecă, referă, reflectă, reflectoriză, reformă, reformulă, refractă, refrigeră, refrișă, refulă, refută, refuză, regală, regeneră, regiză, reglă, reglementă, regradă, regresă, regretă, regrupă, regulă, regulariză, regurgită, reîmbărbătă, reimportă, reimprimă, reîmprospătă, reînălță, reînarmă, reîncadră, reîncărcă, reincarnă, reîncarnă, reînchegă, reîncorporă, reînfășură, reinfectă, reînființă, reînmatriculă, reînnodă, reînscăună, reinstală, reinstaură, reînșurubă, reintegră, reinterogă, reinterpretă, reintră, reîntremă, reîntrupă, reînturnă, reinvită, reiteră, rejucă, rejudecă, relansă, relată, relaționă, relativiză, relaxă, relegă, relevă, reliefă, reluă, remarcă, remărită, rememoră, remilitariză, remiză, remobilă, remodelă, remontă, remorcă, remuneră, renegă, renovă, rentă, rentabiliză, renunță, reocupă, reorchestră, reordonă, reordonanță, reorganiză, reorientă, repagină, repară, repartiză, repasă, repauză, reperă, repercută, repertoriză, repetă, repică, replantă, replică, repopulă, reportă, reprezentă, reprimă, reprivatiză, reprobă, reprofilă, reprogramă, reproșă, republică, repugnă, repurtă, resabotă, reșapă, reșarjă, resemnă, resetă, resfiră, resignă, respectă, respiră, responsabiliză, restaură, restructură, resuscită, reteză, retractă, retrată, retrocedă, retrogradă, returnă, retușă, reunifică, reutilă, reutiliză, revaccină, revalidă, revalorifică, revaloriză, revanșă, revărsă, revelă, revendică, reverberă, reverifică, revigoră, revitaliză, revocă, revoltă, revoluționă, revoluționariză, rezecă, rezemă, rezervă, rezidă, rezină, rezinifică, rezistă, rezolvă, rezonă, rezultă, rezumă, ricană, ricoșă, ridă, ridică, ridiculiză, rigidiză, rimă, rimelă, rindelă, ripă, ripostă, riscă, ritmă, rivaliză, robinsonă, robotiză, rodă, romaniză, româniză, romanță, rondă, ronjă, rotă, rotaciză, roură, rugă, ruină, rujă, rulă, rumegă, rusifică, rușină, rusticiză, rutină, , sablă, șablonă, șabloniză, sabordă, sabotă, sacadă, săcelă, sacraliză, sacrifică, săgetă, șagrină, salariză, salifică, saliniză, salivă, săltă, salubriză, salută, salvă, salvgardă, șamiză, șamotă, șampaniză, sanctifică, sancționă, șanfrenă, sângeră, șantajă, săpă, saponifică, sără, saramură, șarjă, sărută, satină, satiriză, satisfă, sătură, satură, savură, scălâmbă, scăldă, scalpă, scămoșă, scamotă, scană, scandă, scandaliză, scăpă, scăpără, scăpătă, scarifică, scărmănă, scărpină, scenariză, schematiză, scheună, schimbă, șchiopă, șchiopătă, schiță, scientiză, scindă, scizionă, scleroză, școlariză, scontă, scrijelă, scrută, scufundă, scuipă, sculă, sculptă, ratașă, scurmă, scurtă, scurtcircuită, scutură, scuză, secă, seceră, secfestră, sechestră, secondă, secretă, secretiză, secționă, seculariză, secundă, securiză, secvestră, sedă, sedimentă, segmentă, segregă, selectă, selecționă, semaforiză, semănă, seminariză, semnă, semnală, semnaliză, semnifică, seniliză, sensibiliză, sentimentaliză, separă, serbă, sertiză, sesiză, setă, sfărâmă, sfărmă, sfârtecă, sfârtică, sfidă, sforță, sfruntă, șicană, sideră, sifonă, șifonă, sigilă, simboliză, simfiză, simpatiză, simplifică, simulă, sincopă, sincroniză, sindicaliză, singulariză, sinteriză, sintetiză, sintoniză, siropă, sistă, sistematiză, situă, slaviză, smălță, smicură, șocă, socializă, sodomiză, șofă, sofistică, soldă, solicită, solidariză, solidifică, solubiliză, soluționă, solvată, somă, șomă, somnolă, sonă, sondă, sonoriză, sortă, șoselă, sovietiză, spăimântă, spălă, spânzură, spațializă, spaționă, specializă, specifică, speculă, speră, spintecă, spionă, spiritualiză, spitaliză, sponsoriză, sprintă, spulberă, spumă, spumegă, spurcă, stă, stabiliză, stagnă, stampă, stâmpără, ștampilă, stampilă, standardiză, ștanță, stanță, staționă, statuă, stenoză, stepă, stereotipă, steriliză, stigmatiză, stilă, stiliză, stimă, stimulă, stipulă, stivă, stocă, stopă, stornă, stră, străfulgeră, strălumină, strâmbă, strâmtă, strâmtoră, strămută, strangulă, ștrangulă, strănută, stratifică, strecură, stresă, strică, strictură, strigă, stripă, structură, sturluibă, subalimentă, subarendă, subdimensionă, subdiviză, subestimă, subevaluă, subiectivă, subintitulă, subjugă, sublimă, submină, subordonă, subrogă, subsemnă, substantivă, substantiviză, substituă, subsumă, subtiliză, subtitră, subtraversă, subvenționă, subzistă, succedă, sucombă, sudă, sufixă, suflă, suflecă, sufocă, sugeră, sugestionă, sughiță, sugrumă, sugușă, șuieră, sulfată, sulfită, sulfiză, sulfură, sulfuriză, sumă, sumecă, sumuță, sună, supă, supără, superfinisă, superviză, supleă, suplică, suplimentă, suportă, supraadăugă, supraaglomeră, supraalimentă, supradevelopă, supradimensionă, supraestimă, supraetajă, supraevaluă, supraexcită, suprafață, supraimprimă, supraîncărcă, supralicită, suprapopulă, suprasolicită, suprataxă, suprimă, supură, surclasă, surescită, surexcită, surfilă, surmenă, surmontă, surpă, survolă, suscită, suspectă, suspendă, suspină, susură, șută, sutură, tabelă, tabletă, tachină, tăciună, tactă, tăgârță, talonă, taluză, tamburină, tamponă, tangă, taniză, tapă, tapetă, tapisă, tapiță, tapotă, tărăgănă, tărâță, tărcă, tarifă, tarlaliză, tarodă, tasă, tastă, tatonă, tatuă, taxă, teatraliză, tehniciză, tehnologiză, tehnoredactă, telecomandă, teledifuză, teledirijă, teleecraniză, telefonă, teleghidă, teleimprimă, teleobservă, telesemnaliză, televiză, tembeliză, temperă, temporiză, tensionă, tentă, teologiză, teoretiză, terasă, tergiversă, termifică, termină, termofică, termoizolă, termoreglă, teroriză, terosonă, țesălă, testă, tetaniză, textură, tezauriză, timbră, timoră, țipă, tipiză, tiraniză, titră, titulariză, toastă, tocă, toleră, tomnă, tonifică, torcretă, torpilă, torsionă, tortură, totaliză, tracasă, tractă, trădă, trafică, traforă, trăgănă, trambală, trâmbiță, tranșă, transbordă, transferă, transfigură, transformă, transfuză, transgresă, translă, translată, transliteră, translocă, transmută, transpiră, transplantă, transportă, transvază, tranzacționă, tranzistoriză, tranzită, trasă, trată, traulă, traumatiză, traversă, trefilă, treieră, tremură, trenă, trepădă, trepană, trepidă, tresăltă, triangulă, tricotă, trieră, trioră, triplă, trișă, tritură, triumfă, trivializă, tronă, tropicaliză, tropotă, trotă, trotină, trucă, , tubă, tuberculiză, țucă, tulbură, tună, tupilă, turbă, turbură, turmentă, turnă, tușă, tușină, tutelă, udă, uită, ulceră, umaniză, umblă, umectă, umflă, undă, undulă, unidimensionă, unifică, uniformiză, universaliză, upercută, ură, urbaniză, urcă, urdină, urducă, urgentă, urină, urlă, urmă, urzică, uscă, ustură, ușură, utilă, utiliză, uză, uzină, uzită, uzurpă, vaccină, vagabondă, văicără, văieră, văietă, văită, validă, valoră, valorifică, valoriză, valsă, vâlvoră, vână, vânjoșă, vântură, vaporiză, vără, vărgă, aspersă, vărsă, vâșcă, vasculariză, vătămă, vegetă, vehiculă, veneră, venină, ventilă, verbaliză, vergelă, verifică, vermutiză, vernisă, versifică, vexă, vibră, victimiză, vidă, vidanjă, viermănoșă, vindecă, vinifică, violă, violentă, viră, viriliză, visă, vitaliză, vitaminiză, vitrifică, vitriolă, vituperă, vivisecționă, viză, vizionă, vizită, vizualiză, voală, vocaliză, vociferă, voiajă, volatiliză, voltoliză, vomă, vomită, votă, vuietă, vulcaniză, vulgariză, vulneră, xeroxă, zaharifică, zapă, zăuită, zbieră, zbuciumă, zbură, zburdă, zdrumică, zdruncină, zeifică, zgâlțână, zgăură, zgrepțănă, zgurifică, zimță, zincă, zmăcină, zvântă, zvântură, sociologiză, streună, abatoriză, accesibiliză, aculturaliză, agricoliză, alcaliză, angeliză, argiliză, aristoteliză, autoculpabiliză, avaliză, bestializă, carnavaliză, carteliză, cerebraliză, cicliză, cocteiliză, compatibiliză, conflictualiză, conjuncționaliză, constituționaliză, convenționaliză, convertibiliză, criminaliză, dealcooliză, decarteliză, decicliză, decimaliză, decontextualiză, deconvenționaliză, deculpabiliză, delabializă, demonopoliză, denaturaliză, denaționaliză, depoliză, deprofesionaliză, deruraliză, desateliză, desocializă, deviriliză, dezindividualiză, dezindustrializă, diaboliză, dialectaliză, dializă, dieseliză, electroliză, evangeliză, extemporaliză, fiscaliză, fragiliză, hidroliză, hipersensibiliză, hiposensibiliză, imputrescibiliză, indisponibiliză, infantiliză, inițializă, instituționaliză, intelectualiză, internaționaliză, inutiliză, iraționaliză, irealiză, lexicaliză, liză, marsupializă, maximaliză, navigabiliză, operaționaliză, orientaliză, papagaliză, paraboliză, parțializă, pastoraliză, patriarhaliză, patrimonializă, petroliză, piluliză, pirandelliză, potențializă, prepoziționaliză, presemnaliză, pronominaliză, psihanaliză, recapitaliză, recristaliză, regionaliză, relegaliză, remineraliză, repoliză, restiliză, ritualiză, ruraliză, sateliză, semiindustrializă, senzorializă, serializă, sexualiză, sincristaliză, sociabiliză, spiraliză, substanțializă, tectiliză, teritorializă, termosteriliză, tindaliză, topicaliză, purisă, merlină, șteză, deideologiză, algebriză, arboriză, atmosferiză, barbariză, bonderiză, bovariză, butaforiză, cloriză, conteineriză, cosponsoriză, curariză, deliteraturiză, deproletariză, deșcolariză, dimeriză, dolariză, electrocauteriză, euforiză, fileriză, folcloriză, himeriză, homeriză, ierboriză, insalubriză, insulariză, isomeriză, isteriză, liniariză, literiză, maderiză, marmoriză, psihiatriză, meriză, microminiaturiză, numeriză, pecariză, periferiză, pindariză, pompieriză, ponegiriză, porfiriză, riză, sanatoriză, sanforiză, sectoriză, sedentariză, shakespeariză, simetriză, squatteriză, sumariză, teoriză, transcontaineriză, transconteineriză, transistoriză, vampiriză, velariză, amartiză, anecdotiză, argotiză, aristocratiză, ascetiză, autoportretiză, compactiză, consonantiză, convertiză, cromatiză, cuantiză, debirocratiză, dedogmatiză, deetatiză, depoetiză, deprivatiză, deromantiză, dezerotiză, dialectiză, diamantiză, digitiză, eczematiză, elitiză, ermitiză, erotiză, estetiză, exotiză, fanatiză, formatiză, frenetiză, hieratiză, imanentiză, informatiză, monolitiză, neantiză, parantetiză, patriotiză, peptiză, poematiză, pragmatiză, resintetiză, resistematiză, romantiză, savantiză, silicatiză, sintagmatiză, socratiză, somatiză, spirantiză, statiză, telematiză, afecționă, agresionă, aluvionă, aluzionă, ascensionă, cauționă, colodionă, compasionă, competiționă, confuzionă, contagionă, decondiționă, decongestionă, dimisionă, disproporționă, excepționă, ficționă, incluzionă, inhibiționă, interjecționă, intruzionă, joncționă, lezionă, obiecționă, papionă, partiționă, preselecționă, precauționă, precizionă, presionă, previzionă, provizionă, recluzionă, redirecționă, restricționă, reveionă, rezecționă, supervizionă, suspensionă, suspicionă, șpionă, turbionă, dezpopulă, dezhămă, africaniză, amariniză, anacroniză, antagoniză, balcaniză, bantustaniză, bizantiniză, botaniză, byroniză, cabotiniză, cameleoniză, cationiză, căminiză, comuniză, debutaniză, deetaniză, demargariniză, demetaniză, depentaniză, depropaniză, desolemniză, dezetaniză, dezeuropeniză, dezioniză, eleniză, eminescianiză, eterogeniză, hegemoniză, indianiză, metaniză, mnemoniză, nicotiniză, parizianiză, pereniză, platoniză, rilsaniză, sataniză, siniză, solemniză, stereofoniză, surdiniză, telefoniză, ucrainiză, automistifică, autoverifică, cinefică, defalsifică, degazeifică, degelifică, demitifică, denitrifică, desolidifică, devitrifică, dezacidifică, discalifică, escarifică, eterifică, imensifică, imnifică, nazifică, nostrifică, nulifică, poetifică, pontifică, prenotifică, prolifică, putrifică, rebonifică, reifică, rustifică, sanifică, suberifică, substantifică, umidifică, vivifică, zonifică, centură, acultură, antură, arhitectură, contractură, decontractură, ligatură, năstură, pictură, ponctură, rântură, stură, suprasatură, supratură, tinctură, vâltură, vilegiatură, ardică, ațintă, ațiță, burică, învită, cloroformă, cuibă, dâră, deciocălă, deculă, descăpățină, descordă, desezisă, desprejură, devină, dezleșină, dezmântă, dispoză, drotă, incastră, durducă, durigă, esplică, fâștică, favoră, retehnologiză, hlobănă, îmboură, îmbrâncă, împără, împătră, împrindă, împrinză, împrinsă, încălă, încenușă, închelbă, închelbără, încherbă, închiorchioșă, încocleță, încondură, încortelă, încrosnă, îngenă, îngrelă, înhobotă, înmiasmă, însămără, însăxănă, însemă, însforă, însmălță, înspină, însplină, înstruță, însuliță, întrelăsă, înțărână, înțelină, înverigă, învoioșă, pedagogiză, mașină, mărunțișă, mișună, negoță, neteză, noură, neologiză, monologiză, ambientă, amprentă, asentă, autodocumentă, autoprezentă, contingentă, deaferentă, decrementă, departamentă, descementă, esperimentă, falimentă, fomentă, fondamentă, incrementă, ostentă, paientă, regentă, reinventă, tangentă, monoftongiză, obidă, ochenă, ideologiză, tabulă, hiperneologiză, voltă, etimologiză, ecologiză, dialogiză, demitologiză, pișcură, demagogiză, pițigă, plăselă, cronologiză, antologiză, politică, pomilă, precontă, precugetă, analgiză, prejudecă, presură, tabuiză, pritită, protectă, analogiză, puntă, ranfluă, răsură, răză, retranșă, scârmă, schiaună, scovârdă, scrimă, sezisă, somnă, somnoră, străfigă, suliță, surcelă, sursură, suvintră, știuldică, tambură, tâmplă, temniță, ablegă, topsică, trapă, trențură, tulpină, tancă, țicură, țuțură, ulmă, văină, înfărmă, zgâcină, zgomotă, zgrepțenă, zolgă, laureă, curmezișă, autenticiză, comiciză, cosmiciză, deliriciză, deziotaciză, dezopaciză, epiciză, etniciză, franciză, istoriciză, melodiciză, misticiză, retreciză, romanticiză, scepticiză, supratehniciză, tipiciză, uniciză, carică, ciutrică, deciurică, ferică, intrică, îndrică, înferică, nutrică, paprică, priostrică, rubrică, anlumină, autodetermină, autodomină, autoexamină, calamină, carmină, decalamină, denomină, fulmină, gomină, insemină, melamină, nomină, proemină, redecontamină, rumină, delineă, alineă, autoclaustră, defenestră, herestră, împopistră, orhestră, registră, reînregistră, remonstră, sinistră, acină, îmbrăcină, încină, ocină, patrocină, rațiocină, sărcină, vaticină, sdruncină, smăcină, strucină, ciuflică, ciurlică, dezimplică, durdulică, întuflică, tuplică, țuvlică, proîncălică, academiză, algoritmiză, amalgamiză, demacadamiză, economiză, eufemiză, legitimiză, leucimiză, sinonimiză, șemiză, tamiză, zbiciulă, apelativiză, decolectiviză, dezobiectiviză, diminutiviză, inactiviză, pozitiviză, predicativiză, radioteleviză, rediviză, subiectiviză, cantă, explantă, hantă, proviantă, străplantă, suplantă, supragarantă, șantă, autocritică, desofistică, plastică, puștică, remastică, rustică, urtică, adjură, abrază, ablactă, abecedă, abcedă, anamorfoză, anarhiză, adulmă, adulteră, aferă, agâmbă, agresă, agură, dezancolă, împrotocolă, percolă, pericolă, tranchiliză, transcendentaliză, transnaționaliză, unidimensionaliză, valabiliză, vandaliză, vernaliză, verticaliză, virtualiză, împăndră, meandră, cronică, fornică, pernică, suminică, prănică, autoprogramă, deprogramă, microprogramă, procrastină, amarină, clorină, defibrină, balanță, fidanță, provianță, refinanță, debură, îmbărbură, sâmbură, știlbură, volbură, imbură, sbură, autocită, autoexcită, capacită, escită, explicită, fagocită, pocită, sucită, crepusculă, culă, floculă, miciculă, obstaculă, oculă, spiculă, înarticulă, reinfestă, procestă, contramanifestă, apoză, decalotă, dezbalotă, dorlotă, pelotă, plotă, reflotă, slotă, făinoșă, inmănoșă, încâinoșă, însplinoșă, învânoșă, înviermănoșă, învinoșă, verenoșă, ambarasă, ambarcă, ambră, ambuscă, ameliță, arhivă, anflamă, anrobă, antamă, antifonă, antrepozită, anvizajă, apătoșă, apercepă, apică, aprehendă, aprumută, arcă, badină, coordină, dezgrădină, libidină, neutrodină, subordină, surdină, aridiză, asignă, esceptă, ieptă, reieptă, treptă, asolă, asomă, aspectă, astăură, așarnă, atăgârță, atristă, avuă, avizajă, avală, augură, aulmă, autoadmiră, autocenzură, autoconcură, autocontemplă, autodeclară, autodesființă, autodevoră, autoerijă, autoimită, automodelă, autonegă, autoreproșă, autosalvă, autosesiză, autotutelă, baladă, baladiză, baletă, binefă, insatisfă, nesatisfă, profă, redesfă, scarifă, balsamă, banderolă, barbotă, barochiză, bastardă, bazardă, băligără, bărătă, băună, benoclă, desalină, inclină, interdisciplină, împelină, splină, blanșă, blasfemă, blazonă, blegoșă, blufă, boboșă, bordă, îmbeznă, părândă, dehidrată, recomprimă, decrispă, declampă, brasă, brață, bușardă, brază, calcă, cabotă, cambriolă, carosă, colabă, comensură, complexă, catastrofă, cavalcă, cavalcadă, comptă, condolă, confină, confluă, constelă, contactă, conturnă, coposedă, copulă, croază, cuadruplă, cupelă, cvintuplă, debenzolă, debobină, deboșă, debridă, decarbonată, decerebră, declorură, decornă, deetană, defenolă, deferlă, degreă, degringolă, degrosisă, demetană, denervă, denisipă, denitră, denombră, denudă, deplană, deplumă, desabuză, deshalogenă, desică, despopulă, devergondă, devizajă, dezacuplă, dezampară, dezancoră, dezasfaltă, dezizolă, digită, dilaceră, dilapidă, disuadă, dizertă, domptă, ebluisă, ebruită, echivocă, ecloză, ecorșă, edictă, electrocultivă, elevă, eloxă, emusă, enucleă, ergotă, esclamă, esplodă, esprimă, eșafodă, eșapă, evidă, eviră, excentră, exhortă, eximă, exsanguină, exsudă, fartă, fiolă, musă, îmbreză, păpureză, picureză, hureză, cadrilă, flectă, flexă, foietă, forfetă, frită, fulgură, furbisă, graduă, grifonă, hipofiză, horipilă, husă, impostă, interpenetră, iperită, împută, înaugură, locupletă, metisă, moltonă, mordansă, morigeră, mulură, nevroză, nielă, nimbă, nomadiză, obtenebră, pană, perpetră, pestiferă, pianotă, polisă, procustă, pumnală, ratatină, ratrapă, reacumulă, readjudecă, realeză, reambarcă, rearmă, rebifă, rebilonă, recondamnă, redizolvă, redundă, reevocă, refasonă, refluă, reforjă, regazonă, regisă, renivelă, repavă, repusă, resortă, retardă, retrecisă, șaidă, șambră, șarmă, siluetă, simultaneiză, solilocă, sotă, svingă, suingă, swingă, sulfonă, supraantrenă, supracomprimă, supraînălță, supraofertă, supraoxidă, supraoxigenă, supravoltă, terțarolă, toaletă, tonsură, torsadă, trampă, transfilă, transfocă, transpersă, transsudă, tranzactă, trifurcă, tripotă, tromboză, tutoră, carambolă, carbonitrură, carență, consonă, clampă, claudică, coedită, confabulă, conotă, contrabută, copartajă, corepetă, deambulă, debroșă, debuclă, debulonă, deburbă, debușonă, debutonă, deceleră, declichetă, decoagulă, decomplexă, deconcentră, deconotă, deconservă, decorsetă, decrustă, defluidiză, defosă, defrână, degrupă, degurgită, demenajă, demobilă, demodulă, demucilagină, demultiplexă, denișă, deplafonă, depulpă, depură, desablă, desulfonă, deșapă, detabuiză, detoxică, devaluă, deviră, devoală, dezaclimată, dezafurcă, dezalienă, dezancrasă, dezarondă, dezaureolă, dezinculpă, dezoxigenă, diazotă, discontă, dubită, ebraiză, ecrasă, ecremă, efasă, elongă, emulă, engobă, eroiză, estivă, eterogeneiză, exorbită, expandă, exsangvină, extrudă, exuberă, exulceră, facsimilă, faxă, flatulă, flaușă, fosforilă, froasă, boraxă, fusilă, uvrajă, kidnapă, ciupercă, criză.

Am gasit 11171 rime pentru cuvantul "INERVA"
INERVA: aba, abandona, abătea, abdica, abhora, abia, abilita, abjudeca, abjura, abnega, abolea, abona, aborda, abrevia, abroga, abrutiza, absenta, absolutiza, absolvea, absorbea, abstractiza, abstrăgea, abțiguia, abținea, abunda, aburca, aburea, abuza, acadea, acana, acapara, acăța, acățăra, accedea, accelera, accentua, accepta, accesa, accidenta, acciza, acea, acera, acetifica, achiesa, achita, achiziționa, acidifica, acidula, acila, aciola, acira, aciua, aciuia, aclama, aclimata, aclimatiza, acolea, acolisea, acomoda, acompania, aconta, acoperea, acorda, acosta, acredita, acrea, acromatiza, acroșa, acționa, activa, activiza, actualiza, acufunda, acumula, acupla, acutiza, acuza, adânca, adâncea, adăoga, adăogea, adăpa, adăpostea, adapta, adăsta, adăuga, adăugea, adecva, ademenea, adera, adevăra, adeverea, adia, adiaforisea, adimenea, adiționa, adjectiva, adjectiviza, adjudeca, administra, admira, admitea, admonesta, adnota, adopta, adora, adormea, adresa, adsorbea, aducea, adula, adulmeca, adumbrea, aduna, adurmeca, adverbializa, aera, aerisea, afâna, afanisea, afecta, afierosea, afilia, afina, afirma, afișa, afla, afluia, afoniza, afreta, afronta, afrunta, afuma, afunda, afurca, afurisea, aga, agasa, agăța, agerea, agestea, aghesmuia, agiota, agita, aglomera, aglutina, agonisea, agoniza, agora, agrăia, agrava, agrea, agrega, agrementa, aha, ahtia, aiepta, aiura, aiurea, ajuna, ajungea, ajura, ajusta, ajuta, ajutora, ajutorea, a, alagea, alambica, alămea, alăpta, alarma, alătura, albăstrea, albea, albia, albina, albinea, alburea, alcaliniza, alcătuia, alcooliza, alega, alegăduia, alegea, alegoriza, alerga, alerta, aleza, alfabetiza, alia, alicea, aliena, alignea, alimba, alimenta, alina, alinea, alinia, alinta, alipea, alivănea, aloca, alpaca, altcândva, altcareva, altceva, altera, alterna, altoia, altundeva, aluminiza, alunea, aluneca, alunga, alungea, aluniza, ama, amăgea, amalgama, amâna, amaneta, amănunțea, amara, amăra, ambala, ambarda, ambeta, ambiguiza, ambiționa, ambosa, ambreia, ambuteia, ambutisa, ameliora, amenaja, amenda, amenința, americaniza, ameriza, amesteca, amețea, amiezea, amintea, amirosea, amnistia, amoreza, amorsa, amorțea, amortiza, amplasa, amplifica, amputa, amurgea, amușea, amușina, amuța, amuțea, amuza, ana, anafora, anagrama, anagramatiza, analiza, anastomoza, anatemiza, ancheta, anchiloza, anclanșa, ancola, ancora, ancrasa, andoca, andosa, andrea, aneantiza, anemia, anestezia, anexa, angaja, angara, angliciza, angoasa, angrena, anihila, anima, animaliza, anina, aniversa, anostea, anșoa, antecalcula, antedata, antepunea, anticipa, antipatiza, antologa, antrena, antropomorfiza, anula, anunța, apăra, apărea, aparținea, apăsa, apela, aplana, aplatiza, aplauda, apleca, aplica, apocopa, apologiza, aporta, apostrofa, apoteoza, aprecia, apreta, aprețuia, aprindea, aproba, aprofunda, apropia, apropria, aprova, aproviziona, aproxima, apuca, apunta, apupa, ara, arabiza, arăcea, arămea, aranja, arăta, arbitra, arbora, arcănea, arcuia, ardea, ardeia, arenda, arendășea, arenduia, aresta, arestuia, areta, argăsea, argățea, argea, arginta, argintea, argintuia, argumenta, arhaiza, aricea, aridica, arima, arma, armoniza, aroga, aroma, aromatiza, aromea, aronda, articula, artificializa, arunca, arvonea, arvunea, așa, asalta, asambla, asana, asasina, așchia, asculta, ascundea, ascuțea, aseca, asedia, aseleniza, asemăna, asemuia, aseptiza, aservea, așeza, asezona, asfalta, asfințea, asfixia, asibila, asigura, asimila, asista, asmuța, asmuțea, asocia, asorta, aspira, asprea, astâmpăra, asteniza, aștepta, așternea, astruca, astupa, asuda, asuma, asuprea, asurzea, ata, ataca, atârna, atașa, ațâța, atenta, atenționa, atenua, ateriza, atesta, aținea, atingea, ațintea, ațipea, atomiza, atrăgea, atribuia, atrofia, audia, audita, augmenta, auia, ăuia, aureola, aurea, ausculta, autentifica, autoaccidenta, autoacuza, autoadapta, autoadministra, autoafirma, autoamăgea, autoanaliza, autoaprecia, autoaproviziona, autocaracteriza, autoconserva, autocontrola, autocunoștea, autodeclanșa, autodefinea, autodemasca, autodenunța, autodepășea, autodiagnostica, autodistrugea, autodizolva, autodota, autoeduca, autoelogia, autoevalua, autofinanța, autoflagela, autofuraja, autogospodărea, autoguverna, autohtoniza, autoignora, autoiluziona, autoinstruia, autointitula, autoironiza, autoizola, automacara, automatiza, automutila, autonomiza, autoobserva, autopastișa, autoperfecționa, autopersifla, autoproclama, autopropulsa, autoproteja, autopsia, autoregla, autoriza, autoservea, autosugestiona, autosupraveghea, autoutila, autovaccina, auzea, avansa, avânta, avantaja, avaria, avea, aventura, avertiza, aviva, aviza, avorta, axa, axiomatiza, azura, azvârlea, ba, baba, bâcâia, băcănea, bacara, baccea, baccelea, băciuia, baclava, bădădăia, bădăduia, badana, badijona, baga, băga, bagateliza, bagea, bâhlea, băia, băiețea, bâiguia, băițuia, bâjbâia, băjenărea, băjenea, bălăbănea, bălăcărea, bălăcea, bălăia, bălălăia, balama, bălănea, bălăngăia, bălăngănea, balansa, balasta, bâlbâia, balboa, bălega, baleia, băliga, baliza, bălmăjea, bălmojea, balona, băloșea, balota, bălsăma, bălsămea, bălța, bâltâcâia, băltea, bălticea, banaliza, bănănăia, bancruta, banda, bandaja, bănea, bântuia, bănuia, bara, bârâia, bărănea, bărbierea, bărduia, bârfea, baricada, bârliga, bârnuia, bârzoia, bascula, beșea, bășea, bășica, basma, băsma, băsnea, bâțâia, bătătorea, bătăturea, bătea, batjocorea, batjocurea, bătucea, băunea, baza, bâzâia, bazona, bea, beatifica, behăia, beizadea, bejănărea, bejănea, bejenea, belea, beltea, bemoliza, benchetuia, beneficia, berbecea, besactea, besectea, beșica, beștelea, betegea, betejea, betona, bezea, bezmeticea, bichirea, biciuia, bidinea, bifa, bifurca, bihindisea, bina, bindisea, binecuvânta, binedispunea, binemerita, binevoia, binocla, biostimula, birocratiza, biruia, bisa, bituma, bivuaca, bizota, bizuia, blagoslovea, blama, blănuia, blaza, blegea, blehăia, bleojdea, bleotocărea, blestema, bleștea, blinda, bloca, blodogorea, blonzea, bluza, bobea, bobina, bobotea, bocănea, boccea, bocea, bodiceca, bodogănea, boia, boicota, boierea, bolânzea, bolborosea, bolboșa, boldea, bolea, bolmojea, bolnăvea, bolovănea, bolșeviza, boltea, bomba, bombănea, bombarda, boncăia, boncăluia, bondisa, bondocea, bonifica, bontea, bordura, bora, borna, boronea, borșea, bortelea, bortea, sostea, boscorodea, boșorogea, bosumfla, boteza, boțea, bourea, boxa, braca, bracona, brăcuia, brăhnea, bramburea, brâncea, brândușea, branșa, brănuia, brânzea, brățea, brava, brăzda, brăzduia, brebenea, bretea, breveta, breza, bria, bricheta, bricola, brobona, brobonea, broda, brodea, bronza, broșa, bruftuia, bruftuluia, bruia, bruma, brumărea, bruna, brusca, brutaliza, bubuia, bucățea, bucățelea, bucea, bucela, bucherea, buchirisea, buchisa, buchisea, buciarda, buciuma, bucla, bucșea, bucura, buda, budala, bufnea, bufona, buhăia, buia, buicea, buiecea, buimăcea, buiurdisea, bujdea, bulbuca, bulbucea, bulgărea, bulona, bulucea, bulversa, bumbăcea, bumbara, bunghinea, bunicea, bura, burdușea, burfuia, burghezea, burlăcea, burnița, bursuca, burzuluia, buscula, bușea, bușuma, butășea, butona, butucea, buzdugănea, buznea, buzunărea, ca, cabla, cabra, cabulipsea, căca, cacealma, căciulea, cadastra, cădea, cădelnița, cadența, cadmia, cadra, cafea, cafegibașa, cafelea, cafenea, cafinea, căftănea, caftea, căia, caia, căina, căinea, cala, călăfătuia, calamita, calandra, călărea, călătorea, călăuzea, călca, calchia, calcifia, calcifica, calcina, calcografia, calcula, calfata, călea, calibra, calicea, califica, caligrafia, calma, calomnia, caloriza, călugărea, calviniza, cămășuia, cambra, campa, camufla, cana, canaliza, canapea, canara, canarisea, canava, canceriza, candida, cândva, canea, canela, cangrena, cănea, grăpșina, canonea, canoniza, canota, cânta, cântărea, cantona, capama, căpăta, căpătuia, capela, căpețea, căpia, căpița, capitaliza, căpițea, capitona, capitula, caplama, capona, capota, căpriorea, capsa, capsula, hiperneologiza, capta, captiva, captura, căptușea, capuchehaia, căpuia, căputa, cara, căra, cărăbănea, caracteriza, cârâia, caramea, carameliza, cărămizea, cărăușea, carbonata, carboniza, carbura, cârcâia, cârcălea, cârciumărea, cârcnea, cârcotea, carda, cardama, carena, căreiva, careva, căruiva, caria, caricaturiza, cârlionța, cârmea, cârmuia, cârnea, cărnosea, cârnosea, caroia, carota, cârpăcea, cârpea, carta, cartela, cârtea, cărticea, cartiruia, cartografia, cartona, cărunta, cărunța, cărunțea, carvasara, cașa, casa, cășăia, căsăpea, căsătorea, căsca, cașera, câștiga, castra, cășuna, căta, catadicsea, catagrafia, cățăia, cataliza, cataloga, cătănea, catapulta, cățăra, cățea, categorisea, catehiza, cățelea, caterisea, cateteriza, catifea, catigorisea, catihisea, catoliciza, cătrănea, câtorva, câțiva, câtva, cauciuca, causticiza, caustifica, căuta, cauteriza, cauza, caza, cazma, căznea, cea, cealma, ceaprăzuia, ceasla, cecmegea, ceda, cehăia, celebra, celofana, celuia, cementa, centra, centraliza, centrifuga, cenușărea, cenzura, cepăia, cepuia, cerca, cerceta, cercevea, cercuia, cerea, cernea, cerșetorea, cerșea, cerșitorea, certa, certifica, ceruia, cesiona, cetera, cetea, cetluia, ceva, chefăluia, chefnea, cheftea, chefuia, chehaia, chelălăia, chelboșea, chelfănea, chelea, cheltuia, chema, chenăruia, cherchelea, cherestea, cherhana, chesea, chestiona, chezășuia, chiaburea, chibița, chibzuia, chicotea, chiftea, chihăia, chilometra, chimiosteriliza, chimiza, chinăruia, chinuia, chiombăia, chiompăia, chiorăia, chiora, chiotea, chirăia, chircea, chirfosea, chisea, chițăia, chițcăia, chitea, chituia, chiuia, chiulea, chiureta, chivernisea, cianoza, cianura, cibernetiza, cicălea, cicatriza, cifra, cihăia, cilindra, cimenta, cimilea, cina, cinătuia, cinchea, cinema, cinematografia, cuiva, cineva, cinstea, ciobănea, ciobea, ciocănea, ciocârtea, ciocmănea, ciocnea, ciocoia, ciomăgea, ciondănea, cionta, ciontea, ciopârțea, ciopârtea, cioplea, ciordea, ciorovăia, ciorsăia, cioșmălea, cioșmolea, cipcia, circula, circumcidea, circumscria, ciripea, cisluia, cișmea, cita, citadiniza, citarea, citea, ciuciulea, ciudea, ciufulea, ciugulea, ciulama, ciulea, ciumărea, ciungea, ciuntea, ciupea, ciuruia, ciuturea, civiliza, cizela, clăbucea, claca, clăcășea, clăcuia, clădea, clăia, clama, clămpăia, clămpănea, clăncăia, clănțăia, clănțănea, clăpăia, clăpăugea, clarifica, clasa, clasiciza, clasifica, clătărea, clătea, clătina, claustra, claxona, clefăia, clefetea, clențănea, clențenea, clevetea, clica, clicăia, climatiza, clincănea, clintea, clipea, clipocea, clipotea, clironomisea, clișa, clișeiza, cliva, clocea, clocotea, clona, cloncăia, cloncănea, clopoțea, cloroformiza, clorura, clupa, cnocauta, coabita, cocea, coafa, coagula, coaliza, cosea, cobalta, cobea, cobora, cocârja, cocârjea, cocheta, coclea, cocolea, cocoloșea, coconea, cocoșa, cocoța, cocsifica, coda, codălbea, codănea, codea, codifica, codoșea, coexista, cofinanța, cofleșea, cofra, coincidea, cointeresa, cojea, cola, colabora, colăcărea, colăcea, colaționa, colbăia, colbuia, colcăia, colcotea, colea, colecta, colecționa, colectiviza, colima, colinda, colmata, coloniza, colora, colporta, comanda, comânda, comandita, comasa, combătea, combina, comemora, comenta, comercializa, comisiona, comitea, compacta, compara, compărea, compartimenta, compătimea, compensa, compila, complăcea, complecta, complementariza, completa, complexifica, complica, complimenta, complinea, complota, comporta, composta, compounda, comprima, compromitea, compulsa, compunea, computa, computeriza, comunica, comuta, conăcea, concasa, concatena, concedea, concedia, concentra, concepea, conceptualiza, concerta, concesiona, conchidea, concilia, concludea, concluziona, concorda, concreștea, concreționa, concretiza, concura, concurgea, condamna, condensa, condescindea, condimenta, condiționa, conducea, conecta, conexa, confecționa, confedera, conferenția, conferea, confesa, confia, configura, confirma, confisca, conforma, confrunta, confunda, congela, congestiona, conglăsuia, conglomera, conglutina, congratula, conjectura, conjuga, conjura, conlocuia, conlucra, conrupea, consacra, conscria, consemna, conserva, consfătuia, consfințea, considera, consilia, consimțea, consista, consola, consolida, conspecta, conspira, consta, constea, constata, consterna, conștientiza, constipa, constituia, constrângea, construia, consulta, consuma, consuna, conta, contabiliza, contagia, containeriza, contamina, contempla, contenea, contesta, conținea, continua, contopea, contoriza, contorsiona, contra, contraargumenta, contraataca, contrabalansa, contracara, contracta, contrafăcea, contrăgea, contraindica, contramanda, contramina, contrapuncta, contrapunea, contraria, contrasemna, contraservea, contrasta, contravenea, contrazicea, contribuia, controla, controversa, contura, conturba, contuziona, convenea, convergea, conversa, convertea, conviețuia, convingea, convoca, convorbea, convulsa, convulsiona, coopera, cooperativiza, coopta, coordona, coparticipa, coperta, copia, copilărea, copilea, copleșea, coprindea, coptora, coptoroșea, corăbia, corăslea, corchezea, corcea, corcolea, corconea, cordea, corecta, coregrafia, corela, coresponda, corespunda, corespundea, corhănea, corija, corlea, cornărea, cornifica, corobora, coroda, coroia, corotea, corumpea, corupea, coșcogea, coșcovea, cosemna, coșea, cositorea, cosmetiza, cosora, costa, costisea, costuma, cota, cotărea, cotcodăcea, cotelea, cotea, cotigea, cotilea, cotiza, cotonogea, cotorosea, cotrobăia, cotropea, covârșea, covăsea, covița, covrigea, craca, crăcăna, crăcea, crâcnea, crampona, crâmpoțea, crâncena, crănțănea, crăpa, crâșca, crâșnea, cravașa, crea, credea, credințea, credita, creiona, crenela, crengurea, creozota, cresta, crestățea, creștea, creștina, cretiniza, criptografia, crispa, cristaliza, critica, croazea, crohmălea, croia, croma, cromiza, croncăia, croncănea, croniciza, cronometra, croșeta, crucea, crucifica, crunta, crușățea, crușea, cruța, ctitorea, cuantifica, cuba, cucăia, cucerea, cuconea, cucuriga, cucurigea, cucuvea, cufunda, cufurea, cugeta, cuiba, cuibărea, cuirasa, culbuta, culca, culegea, culisa, culmina, culpabiliza, cultiva, culturaliza, cumbara, cumetrea, cumineca, cuminica, cumințea, cumpănea, cumpăra, cumpăta, cumula, cumva, cunoștea, cununa, cupea, cupla, cupra, cuprindea, cura, curama, curarisea, curăța, curățea, curba, curea, curenta, curgea, curma, curta, curtenea, curvăsărea, curvea, cuta, cuteza, cutreiera, cutremura, cutriera, cuvânta, cuvenea, cvadrupla, da, dădea, dea, dăbălăza, dactilografia, dada, dădăcea, dăhula, dăina, dăinuia, daira, dairea, dăltuia, damaschina, dambla, damblagea, damna, dandana, danga, dăngănea, dansa, danța, dantela, dănțuia, dantura, dăolea, dăpăra, dara, dărăcea, dărâma, dărăpăna, dârdăia, dârdâia, dâra, dărma, dăruia, dăscălea, data, datora, datorea, dăula, dăulea, dăuna, debalasta, debara, debarasa, debarca, debavura, debilita, debita, debleia, debloca, deborda, debranșa, debreia, debursa, debușa, debusola, debuta, decădea, decafeiniza, decala, decalca, decalcifia, decalcifica, decălea, decalibra, decanta, decapa, decapita, decapitaliza, decapota, decapsula, decarbura, decarta, decata, decava, deceda, decela, decepționa, decerna, decernea, decidea, decima, declama, declanșa, declara, declasa, declimata, declina, decloriza, decoafa, decoda, decodifica, decofeiniza, decofra, decola, decoleta, decolmata, decoloniza, decolora, decolta, decomanda, decompensa, decomprima, decomuniza, deconcerta, deconecta, decongela, deconsilia, deconsolida, deconspira, deconta, decontamina, decontracta, decoperta, decora, decortica, decrepita, decreta, decripta, decroma, decroșa, decupa, decupla, decupra, decurgea, decuscuta, decuva, deda, dedea, dedica, dedubla, deducea, dedulcea, deduriza, defăima, defalca, defavoriza, defaza, defeca, defecta, defeminiza, deferea, deferiza, defertiliza, defetișiza, defibra, defila, definea, definitiva, deflegma, deflocula, deflora, defluia, defolia, deforma, defosfora, defrauda, defrișa, defula, degaja, degaza, degazifica, degazolina, degenera, degera, degermina, deghiza, degivra, deglutina, degoma, degonfla, degrada, degresa, degreva, degroșa, degudrona, degusta, dehidrogena, dehula, deifica, deja, dejecta, dejivra, dejuca, dejuga, dejuna, delabora, delabra, delapida, delăsa, delătura, delecta, delega, delesta, delexicaliza, delibera, delimita, delintersa, delira, demachia, demagnetiza, demantela, demara, demarca, demasca, demasculiniza, dematerializa, demilitariza, demina, demineraliza, demisiona, demistifica, demitea, demitiza, demixta, demobiliza, democratiza, demoda, demola, demonetiza, demoniza, demonstra, demonta, demoraliza, demula, demultiplica, demutiza, denatura, denazaliza, denazifica, denega, denichela, denicotiniza, denigra, denivela, denominaliza, denota, densifica, denucleariza, denumea, denunța, deochea, deosebea, deosibea, depalataliza, depăna, depana, depănușa, depăra, deparafina, deparaia, deparazita, depareia, depărta, departaja, depășea, depava, depeiza, depersonaliza, depeșa, depigmenta, depila, depindea, depista, deplângea, deplanta, deplasa, deplia, deplora, depolariza, depolimeriza, depolitiza, depolua, deponta, depopula, deporta, deposeda, depozita, deprava, deprecia, depresa, depresuriza, deprima, deprindea, deproteiniza, depuncta, depunea, deraia, deranja, derapa, derăteca, deratiza, derdica, derea, deregea, deregla, dereteca, deretica, deriva, deroba, deroca, deroga, derula, derusifica, deruta, deșabloniza, desacraliza, desăgea, desaliniza, desanta, deșănța, desăra, desărcina, desăvârșea, descăiera, descălca, descâlcea, descăleca, descălica, descalifica, descălța, descânta, descăpățâna, descărca, descarcera, descărna, descătărăma, descătușa, descentra, descentraliza, deschega, descheia, deschia, deschiaburea, deschidea, deșchidea, deschinga, deschiotora, descifra, descindea, descingea, descintra, descleia, descleșta, desclocea, descosea, descojea, descolăcea, descomplecta, descompleta, descompunea, desconcentra, descongestiona, desconsidera, descopcia, descoperea, descoperta, descotorosea, descotoșmăna, descotoșmănea, descovoia, descreștea, descrețea, descria, descrucișa, descrunta, descuama, descuia, desculța, descumpănea, descuraja, descurca, desdăuna, deseca, deșela, desemna, desena, desensibiliza, deșerta, deșertifica, desertiza, deservea, desesiza, deșeua, desfăca, desfăcea, desfășa, desfășura, desfăța, desfăta, desfătuia, desfereca, desfia, desfidea, desfigura, desființa, desfira, desfoia, desfrâna, desfrunzea, desfunda, deshăma, deshidrata, deshidrogena, deshuma, desigila, designa, desina, desincroniza, deșira, desista, desjuca, deslușea, deșoca, desolidariza, desolvata, deșosa, desovietiza, despacheta, despăduchea, despădurea, despăgubea, despăienjenea, despărțea, despătura, despăturea, despecetluia, despera, desperechea, despersonaliza, despica, despiedeca, despiedica, despinteca, despironea, despletea, despodobea, despoia, despotcovea, despotmolea, despovăra, desprăfuia, desprejmuia, despresura, desprețuia, despreuna, desprimăvăra, desprindea, despriponea, desproprietărea, despuia, destabiliza, destăinuia, destaliniza, destărnița, desțelenea, deștepta, deșternea, destina, destindea, destituia, destorcea, destoia, destrăbăla, destrăma, destroienea, destructura, destruna, destupa, desublima, desucea, desufleca, desulfita, desulfura, deșuruba, deszăpezea, deszăvora, deszicea, detaila, detalia, detartra, detașa, detecta, detensiona, deteriora, determina, detesta, deținea, detona, detorsiona, detoxifica, detraca, detracta, detrona, detuna, deturna, devaliza, devaloriza, devansa, devasta, developa, devenea, deversa, devia, devirusa, devitaliza, devitaminiza, devora, devota, dezabona, dezaburea, dezabuza, dezacorda, dezactiva, dezactualiza, dezadapta, dezaera, dezaerisea, dezafecta, dezaglomera, dezagrega, dezalcooliza, dezamăgea, dezambala, dezambiguiza, dezambreia, dezamorsa, dezanexa, dezangaja, dezangrena, dezaproba, dezarbora, dezarima, dezarma, dezarticula, dezasambla, dezasimila, dezasorta, dezavantaja, dezavua, dezaxa, dezbăiera, dezbăra, dezbârna, dezbăta, dezbătea, dezbenzina, dezbina, dezbobina, dezbodolea, dezbrăca, dezbrobodea, dezbrobonea, dezbumba, dezdăuna, dezdoia, dezechilibra, dezechipa, dezemulsiona, dezeroiza, dezerta, dezeșua, dezetatiza, dezgărdina, dezgheța, dezghioca, dezgolea, dezgovea, dezgrădea, dezgropa, dezgusta, dezicea, dezideologiza, deziluziona, dezincrimina, dezincrusta, dezinfecta, dezinfesta, dezinflama, dezinforma, dezinhiba, dezinsectiza, dezintegra, dezinteresa, dezîntorcea, dezintoxica, dezlâna, dezlănțuia, dezlega, dezlipea, dezlocuia, dezmânia, dezmăța, dezmembra, dezmetecea, dezmețea, dezmeticea, dezmierda, dezmințea, dezmiriștea, dezmormânta, dezmorțea, dezmoștenea, deznădăjduia, deznămolea, deznaționaliza, deznisipa, deznoda, deznora, dezobișnuia, dezobstrua, dezocupa, dezodoriza, dezola, dezonora, dezorganiza, dezorienta, dezosa, dezoxida, dezrădăcina, dezrăsucea, dezrobea, dezumaniza, dezumfla, dezunea, dezvălătucea, dezvăluia, dezvăra, dezvăța, dezvelea, dezverga, dezvinovățea, dezvinuia, dezvirgina, dezvolbea, dezvolta, diafaniza, diafragma, diagnostica, dialoga, dibăcea, dibuia, dichisea, dicta, dieza, diferenția, diferea, diforma, difracta, diftonga, difuza, digera, digitaliza, dihoca, dijmuia, dilata, dilea, dilua, dimensiona, diminua, diminutiva, dinamita, dinamiza, dința, diochea, direcționa, diregea, diriguia, dirija, discernea, disciplina, discorda, discredita, discrimina, discuia, disculpa, discuta, diseca, disemina, diserta, disimila, disimula, disipa, disjungea, disloca, disocia, dispărea, dispensa, dispensariza, dispera, dispersa, displăcea, disponibiliza, disprețuia, dispunea, disputa, distanța, dișternea, distila, distingea, distona, distorsiona, distra, distrăgea, distribuia, distrugea, divaga, divergea, diversifica, dividea, diviniza, diviza, divorța, divulga, dizgrația, dizmierda, dizolva, dobândea, dobora, dobzăla, doctoricea, documenta, doftorea, doftoricea, dogea, dogmatiza, dogorea, dogora, doinea, dojenea, domesticea, domicilia, domina, domirea, domnea, domolea, dona, dondăia, dondănea, dopa, dorea, dormea, dormita, dosea, dospea, dota, dovedea, doza, drăcuia, draga, drăgostea, drajona, drămăluia, dramatiza, drâmboia, drămuia, drângănea, drăngănea, drapa, dregea, drena, drepnea, dresa, dribla, drișcuia, droga, drumuia, dubea, dubla, ducea, duduia, duela, duelgea, duhănea, duhnea, duhorea, dumerea, dumesnicea, dumica, duminecea, dumirea, dumneasa, dumneta, dumneata, dunga, dungățea, dupăia, duplica, dura, durăia, durduia, durea, durifica, durmea, duruia, dușmănea, dușumea, dvorea, eboșa, ecarisa, echilibra, echipa, echivala, eclata, eclipsa, ecluza, economisea, ecpaia, ecrana, ecraniza, ecruisa, monologiza, edenta, edifica, edita, educa, edulcora, efectua, efemeriza, efemina, eficientiza, efila, eflora, egala, egaliza, eglindisea, egrena, egumenea, ejacula, ejecta, ea, elabora, elansa, electrifica, electriza, electrocoagula, electrocuta, electroniza, elibera, elida, elimina, elogia, elucida, eluda, emacia, emaila, emana, emancipa, emascula, emenda, emergea, emigra, emitea, emonda, emoționa, emulsiona, enerva, entuziasma, enumera, enunța, epata, epila, epiloga, epingea, epuiza, epura, eradica, erbicida, erboriza, erija, ermetiza, eroda, eructa, erupea, eșalona, eșantiona, escalada, escamota, eschiva, escorta, escroca, esențializa, esterifica, estima, estompa, estorca, estropia, eșua, etaja, etala, etalona, etanșa, etanșeiza, etapiza, etatiza, eteriza, eterniza, eticheta, etila, etiola, etira, etufa, etuva, europeniza, eutanasia, evacua, evada, evalua, evangheliza, evapora, evaza, evidenția, evingea, eviscera, evita, evoca, evolua, exacerba, exagera, exala, exalta, examina, exaspera, excava, exceda, excela, excepta, excerpta, excita, exciza, exclama, excludea, excomunica, excoria, excreta, execra, executa, exemplifica, exercita, exersa, exfolia, exhiba, exhuma, exigea, exila, exînscria, exista, exmatricula, exoflisea, exonda, exonera, exorciza, exorta, expatria, expectora, expedia, experimenta, expertiza, expia, expira, explica, exploata, exploda, explora, exporta, exprima, expropria, expulza, expunea, expurga, extazia, extenua, exterioriza, extermina, externa, extindea, extirpa, extorca, extrăda, extrăgea, extrapola, extravaza, exulta, ezita, fa, fabrica, fabula, făcăluia, făcea, facilita, factoriza, factura, făgăduia, faianța, fălălăia, falbala, fălcea, fâlfâia, fâlfăia, fălea, falia, făloșea, falsifica, falșifica, fălțuia, familiariza, fana, fanariotiza, fanda, fandosea, fântânea, fantaza, făptuia, fărâma, fărâmița, farda, farfara, fărma, fărmăca, fârnâia, fâsâia, fâșâia, fâsăia, fâșăia, fascina, fasciza, fâșia, fasolea, fasona, fâstâcea, făta, fâțâia, fățărea, fățărnicea, fațeta, fățuia, faulta, făurea, favoriza, febricita, feciorea, fecunda, federaliza, felia, felicita, felurea, feminiza, fenta, ferăstruia, ferchezuia, fereca, fereduia, feregea, ferestruia, ferestuia, ferfenița, ferfenițea, ferea, fericea, fericita, fermeca, fermenea, fermenta, fertiliza, feștelea, festona, fetea, fetișiza, feudaliza, fezanda, era, fibrila, fidea, fierbea, figura, ființa, fila, fileta, filigrana, filma, filosofa, filozofa, filtra, finaliza, finanța, finea, finisa, firitisea, fișa, fisiona, fisura, fitilea, fituia, fixa, flăcăia, flagela, flămânzea, flamba, flana, flanca, flanea, flata, flecărea, flecuia, flencănea, fleșcăia, flexibiliza, flexiona, flirta, flocăia, flocoșea, floricea, flota, fluctua, fluidifica, fluidiza, fluiera, fluoriza, fluștura, flutura, focaliza, fofila, foia, foileta, fojgăia, folfăia, folosea, fonda, fonfăia, fora, forăia, forfăia, forfeca, forfotea, forja, forma, formaliza, formata, formoliza, formula, fornăia, forța, fortifica, foșăia, foșcăia, fosfata, fosiliza, foșnăia, foșnea, fotocopia, fotografia, fracționa, fractura, frăgezea, fragmenta, frământa, frâna, franca, frângea, franjura, franțuzea, frapa, frăsuia, fraterniza, frauda, fraza, freca, frecționa, frecventa, fredona, fremăta, freta, freza, frichinea, fricționa, friganea, frigănea, frigea, friza, frota, fructifica, frunzărea, frustra, fudulea, fugărea, fugea, fuguia, fula, fularda, fulgera, fulguia, fuma, fumega, fumiza, fumuia, funcționa, funda, fundamenta, fundarisea, fura, furaja, furda, furișa, furlandisea, furnica, furniruia, furniza, fușerea, futea, fuziona, ga, găbjea, găbuia, gâcea, gâdila, gâdilea, gafa, gâfâia, gaga, gâgâia, găina, găinăța, găinea, găinița, găitănea, gâjâia, gălbejea, gălbenea, gălbinea, gâlcevea, gâlgâia, galopa, galvaniza, gândea, gângăvea, gangrena, gângurea, gara, garanta, gârbovea, gărduia, gargarisea, gargariza, garnisea, găsea, găta, gătea, gâtuia, găunoșea, găurea, găvozdea, gaza, găzduia, gazeifica, gazifica, gazona, gebea, gelatiniza, gelifica, geluia, gemea, genera, generaliza, geometriza, gera, gergevea, germaniza, germina, geruia, gesticula, gestiona, gevrea, ghebea, gheboșa, gheboșea, ghemuia, ghermea, ghermenea, ghicea, ghida, ghiftuia, ghigosea, ghilea, ghiloșa, ghilosea, ghilotina, ghintuia, ghiontea, ghiorăia, ghiorțăia, ghioșa, ghiulea, ghizdea, ghizduia, gigantiza, ginerea, ginea, gira, giubea, giugiulea, giurgiuvea, giurumea, glasa, glăsuia, glazura, glisa, globaliza, globea, glorifica, glosa, glumea, godia, gofra, gogea, gogonea, gogoșea, țelinea, golea, gologănea, gondola, gonfla, gonea, gospodărea, grăbea, grada, grădea, grădinărea, grafitiza, grăia, grămădea, gramaticaliza, granula, grăpa, graseia, grația, gratifica, gratina, gratula, grava, gravita, grea, grebla, greciza, grefa, grena, gresa, greșea, greva, grifa, grijea, grima, grimea, grindina, grinota, gripa, griza, grohăia, grohotea, grozăvea, grunduia, grupa, gudrona, gudura, gugiulea, gugoșea, guița, guma, gungunea, gungurea, gunoia, gurăia, gurguia, gurluia, gusta, guverna, ha, hăbăucea, hăbucea, hâcâia, hacana, hăcuia, hâia, hăia, haiducea, haimana, hăimănea, hainea, hăinea, hăituia, hălăduia, halagea, hălălăia, halca, halea, halima, halogena, hălpăia, halucina, halva, hămăia, hâmâia, hămesea, hamletiza, hămuia, handicapa, hăpăia, haraba, hărăcea, hărăgea, hârâia, hărănea, hărățea, hărăzea, hârbuia, hârcâia, hârcăia, hărcătea, hărhătea, hârjâia, hârjonea, hârlostea, harnașa, hărnicea, harșa, hârșâia, hârșcâia, hârsea, hârșia, hărșnea, hârșnea, hărștea, hărtănea, hartoia, hărțuia, hartuia, hârțuia, hâșâia, hâșăia, hașura, hâțâia, hataia, hâțâna, hătcăia, hâtcâia, hătea, hățea, hățuia, hăuia, hăulea, hava, havalea, hazarda, hâzea, hazna, herboriza, heretisea, hiberna, hibrida, hibridiza, hicăia, hidrata, hidrofiliza, hidrogena, hidroizola, hidroplana, hingherea, hiperboliza, hipertrofia, hipnotiza, hiritisea, hirotonea, hirotonisea, hirotonosea, hlizea, hodinea, hodorogea, hohotea, hoinărea, hojbăia, holba, holteia, hondrănea, honipsea, honuia, hopăia, horăia, horcăia, horcănea, horhăia, horea, horopsea, horpăia, silogiza, mubaia, mucaiesea, hotăra, hotărnicea, hoțea, hrănea, hrăpea, hrentuia, hrențuia, hrepcuia, huciuia, huhura, huiduia, huița, hulea, hultuia, huluia, humuia, hurduca, hurducăia, hurduia, huruia, hutupea, huțuța, huzdupa, huzurea, ia, iaca, iaroviza, iavașa, icnea, idea, idealiza, identifica, idiliza, idiotiza, idolatriza, ieftinea, ierarhiza, ierna, ierta, ieșea, iezea, igieniza, ignifuga, ignora, ijderea, ilegaliza, ilumina, ilustra, iluziona, imagina, imamea, imaterializa, îmbâcsea, îmbăia, îmbăiera, îmbăira, îmbăla, îmbălora, îmbăloșa, îmbălsăma, îmbălsămea, îmbărbăta, îmbarca, îmbârliga, îmbăta, îmbățoșa, îmbătrânea, imbeciliza, îmbelșuga, îmbia, îmbiba, îmbielșuga, îmbina, îmbla, îmblăcea, îmblănea, îmblânzea, îmblătea, îmbobocea, îmboborojea, îmbodolea, îmbogățea, îmbolbojea, îmboldea, îmboldolea, îmboldorea, îmbolnăvea, îmbondorea, îmbrăca, îmbrâncea, îmbrățișa, îmbrățoșa, îmbrebena, imbrica, îmbrobodea, îmbuca, îmbucătățea, îmbucățea, îmbucura, îmbufna, îmbuiba, îmbujora, îmbulzea, îmbumba, îmbumbia, îmbuna, îmbunătăța, îmbunătățea, îmburda, îmburghezea, îmbușona, îmbutelia, imergea, imersa, imigra, imita, imobiliza, imola, imortaliza, împăca, împacheta, impacienta, împăciuia, împâclea, împădurea, împăia, împăiejena, împăienjenea, împăienjinea, împăinjenea, împăinjinea, împământa, împământenea, împăna, împânzea, împăpurea, împărățea, împărechea, împăroșa, împărtășea, împărțea, împâslea, împătima, împătimea, împătrea, împătura, împăturea, împăuna, împelița, împerechea, impermeabiliza, impersonaliza, impesta, împestrița, împețea, împicioroga, împiedeca, împiedica, împielița, împieptoșa, impieta, împietrea, împila, împingea, împintena, împistrea, împlânta, implanta, împlătoșa, împlea, implementa, împletecea, împletea, împleticea, implica, împlinea, implora, împodobea, împoncișa, împopora, împopoța, împopoțona, importa, importuna, împotmolea, împotrivea, împovăra, impozita, împrăștia, impregna, împrejmuia, împrejura, impresiona, împresura, împreuna, împricina, împrietenea, împrietinea, imprima, împrimăvăra, împroprietărea, împroșca, împrospăta, improviza, împrumuta, împuia, impulsiona, impunea, împungea, împupea, impurifica, împurpura, împușca, imputa, împuternicea, împuțea, împuțina, imuniza, înăbușea, înăclăia, înăcrea, inactiva, înădușea, înainta, înălbăstrea, înalbăstrea, înălbea, înălța, înălticea, înamora, înapoia, înaripa, înarma, înăsprea, inaugura, înaura, înaurea, înavuțea, încadra, încăibăra, încăiera, încâina, încâinea, încălăra, încălca, încâlcea, încăleca, încălica, încălța, încălușa, încălzea, încânta, încăpăstra, încăpăstrea, încăpățâna, încăpățina, încăpea, încapsula, încăpuia, încăpușa, încăpușea, încăputa, încărca, încarcera, încârdoșa, încârduia, încârliga, încârlionța, incarna, încarna, încărna, încartiruia, încărunțea, încasa, încastra, încătărăma, încătușa, încazarma, incendia, începea, încerca, încercăna, încercuia, înceta, încetățenea, încetinea, încețoșa, închega, încheia, închiaburea, închidea, închina, închinga, închiondora, închipuia, închircea, închiria, închista, încifra, încincea, incinera, încingea, înciocăla, înciripa, incita, înciuda, inciza, încleia, încleșta, înclicheta, înclina, includea, încoa, încolăcea, încolătăcea, încolea, încolona, încolțea, incomoda, încondeia, înconjura, încontra, încopcia, încorda, încornora, încorona, încorpora, incorpora, încorseta, încotoșma, încotoșmăna, încotoșmănea, încotrova, încovoia, încovriga, încrâncena, încrâncina, încredea, încredința, încremenea, încresta, încrețea, incrimina, încrimina, încropea, încrucea, încrucișa, încrunta, încrușea, incrusta, încrusta, incuba, încuia, încuiba, încujba, inculca, inculpa, încumăta, incumba, încumeta, încumetea, încumetrea, încunjura, încunoștința, încununa, încura, încuraja, incurba, încurca, încurela, încuscrea, încuviința, îndărătnicea, îndârjea, îndătina, îndatina, îndatora, îndatorea, îndeletnicea, îndelunga, îndemâna, îndemna, indemniza, îndepărta, îndeplinea, îndesa, îndesea, îndestula, indexa, indica, indigena, indigna, îndiguia, indispunea, individualiza, îndobitocea, îndoca, îndoctrina, îndoia, îndolia, îndopa, îndosaria, îndosea, îndrăcea, îndrăgea, îndrăgostea, îndrăznea, îndrea, îndrepta, îndreptățea, îndreptuia, îndrituia, îndruga, îndruma, inducea, înduioșa, înduioșea, îndulcea, îndumnezeia, îndupleca, indura, îndura, îndurera, îndușmănea, industrializa, îneca, inegaliza, infama, înfăptuia, înfășa, înfășura, înfăța, înfățișa, înfățoșa, infatua, infecta, infera, infesta, înfeuda, înfia, înfiera, înfierbânta, înfigea, înființa, infiltra, înfiltra, înfiola, înfiora, înfira, înfiripa, infirma, înflăcăra, inflama, infligea, înfligea, înflora, înflorea, influența, înfoca, înfofolea, înfoia, înfometa, informa, înfrâna, înfrângea, înfrățea, înfrica, înfricoșa, înfrigura, înfrumoșa, înfrumuseța, înfrunta, înfrunzea, înfrupta, înfuleca, înfulica, înfumura, înfunda, înfurca, înfurcea, înfuria, înfurnica, infuza, îngăduia, îngăima, îngăla, îngălbenea, îngălbinea, îngâmfa, îngâna, îngândura, îngemăna, îngenunchea, ingera, îngerea, înghemuia, înghesuia, îngheța, înghimpa, înghioldea, înghiontea, înghițea, îngloba, îngloda, înglodea, înglotea, îngrădea, îngrămădea, îngrășa, îngrețoșa, îngreuia, îngreuna, îngrija, îngrijea, îngrijora, îngrijura, îngropa, îngroșa, îngrozea, îngruzea, ingurgita, îngurgita, îngurluia, îngurzea, îngusta, înhăita, inhala, înhăma, înhăpa, înhăța, inhiba, înhuma, îniepta, înierba, injecta, înjgheba, înjosea, înjuga, înjumătățea, înjunghia, înjura, injuria, înlăcrăma, înlăcrima, înlănțuia, înlătura, înlemnea, înlesnea, înlocuia, înlumina, înmagazina, înmâna, înmănunchea, înmărmurea, înmatricula, înmia, înmiresma, înmlădia, înmoina, înmormânta, înmugurea, înmuia, înmulțea, înmurgea, înnăclăia, înnădea, înnămolea, înnărăvea, înnebunea, înnegrea, înnegura, înnemurea, înnisipa, înnobila, înnoda, înnoia, înnomolea, înnopta, înnora, înnoroia, înnoura, inocenta, inocula, înocula, inoportuna, înota, inova, înrădăcina, înrăia, înrăma, înrâurea, înrăutățea, înregimenta, înregistra, înrobea, înrola, înroșea, înroura, înrudea, însăila, însăma, însămânța, însâmbra, însănătoșa, însănătoșea, însângera, însărcina, înscăuna, înscena, înscorțoșa, înscria, inscripționa, insculpa, înseila, înșela, însemna, însenina, insensibiliza, insera, însera, înseria, înseta, însetoșa, înșeua, înșfăca, însiloza, însingura, insinua, înșira, înșiruia, insista, insolubiliza, înșomoltocea, insonoriza, însorea, însoțea, înspăimânta, inspecta, înspica, inspira, înspița, înspuma, înspumega, instala, înstăpânea, înstărea, instaura, înstela, instiga, înștiința, instila, instituia, înstrăina, înstreina, instruia, instrumenta, înstruna, insufla, însuflețea, insulta, însuma, însura, înșuruba, însușea, însutea, intabula, întâlnea, întâmpina, întâmpla, întăra, întărâta, înțărca, înțărcuia, întărea, întărnița, întârta, întărta, întârzia, integra, înțelegea, înțelenea, întemeia, întemnița, intensifica, intenta, intenționa, înțepa, înțepenea, înțepușa, interacționa, intercala, interceda, intercedea, intercepta, intercondiționa, interconecta, interesa, interfera, interfolia, interioriza, interlinia, intermedia, interna, interoga, interpela, interpola, interpreta, interpunea, intersecta, intervenea, intervertea, intervieva, interzicea, înțesa, întețea, înțigla, intima, intimida, intimiza, întimpina, întina, înțina, întindea, întinerea, întingea, întipărea, întirea, intitula, întitula, întorcea, întocmea, înțolea, întomna, intona, întona, înțopona, întorloca, întortochea, înțoțona, întovărășea, intoxica, intra, întra, întrajutora, întraripa, întrarma, întraurea, întreba, întrebuința, întrecea, întredeschidea, întregea, întreia, întrema, întrepătrundea, întreprindea, întrerumpea, întrerupea, întretăia, întrețesea, întreținea, întrevedea, întrezărea, intriga, întrista, introducea, întroienea, întroloca, întrona, introspecta, întrucâtva, întruchipa, întruloca, întrunea, întrupa, intuba, intuia, întuneca, înturna, inunda, invada, invagina, învălătucea, invalida, învălmășea, învăluia, învălura, învâlvora, învăpăia, învârsta, învârtejea, învârtea, învârtoșa, învăța, învechea, învecina, învecinicea, invectiva, învedera, învelea, învenina, inventa, inventaria, inventoria, înverga, inversa, înverșuna, invertea, înverzea, înveselea, înveșmânta, învesmânta, înveșnicea, înveștea, investea, învestea, investiga, învestmânta, învia, invidia, învifora, înviforea, învigora, învinețea, învingea, învinovățea, învinuia, înviora, învioșa, invita, învolbea, invoca, învoia, învoinicea, învolba, învolbura, învolta, involua, învrăjbea, învrăjmășea, învrâsta, învrednicea, înzăbăla, înzăpezea, înzăua, înzăvora, înzdrăvenea, înzecea, înzestra, înzidea, înzilea, înzorzona, iobăgea, iodiza, iofca, ioniza, iotaciza, ipingea, ipoteca, iradia, iriga, irita, iriza, irmizea, ironiza, irosea, irumpea, irupea, ișala, isca, iscălea, iscodea, iscusea, islamiza, ispășea, ispitea, ispovedea, ispoveduia, isprăvea, isprăvnicea, istețea, istorisea, istovea, italieniza, ițea, itinera, iubea, iuia, iușnea, iuțea, ivea, izbândea, izbăvea, izbea, izbucnea, izbutea, izgonea, izinea, izmenea, izola, izomeriza, izvodea, izvora, jăcmănea, jalona, jaluzea, jărea, jartea, jăruia, javeliza, jecmănea, jecuia, jefuia, jelea, jeluia, jena, jerpelea, jertfea, jeruia, jicnea, jigărea, jignea, jilăvea, jimba, jinduia, jintuia, jitărea, jnăpăia, jongla, jubila, juca, jucărea, judeca, judecea, jugănea, jugula, juisa, julea, juma, jumătățea, jumulea, junghia, jupea, jupuia, jura, juriza, juruia, justifica, juxtapunea, kilometra, la, lea, lăbărța, labializa, lăcătuia, lacera, lăcomea, lăcrăma, lăcrima, lăcrimea, lăcuia, lăfăia, laiciza, lăinicea, lălăia, lalea, lama, lamba, lambrisa, lămbuia, lamela, lamenta, lamina, lămurea, lâncezea, lansa, lăpăda, lăpăia, lapida, lapovița, larga, lărgea, lărmuia, lăsa, lăstărea, lățea, latiniza, lătra, lătura, lăuda, lăuzea, lebadea, lectura, lecuia, lefterea, lega, legaliza, legăna, legifera, legisla, legitima, legiuia, legumea, lehăia, lehămetea, lehămețea, lehămetisea, lehămetuia, lehuzea, lenevea, leopăia, leorbăia, leorcăia, leorpăia, lepăda, lepăia, lepșea, lepuia, lerpenea, leșia, leșina, lesta, leșuia, leviga, leza, libadea, libela, libera, liberaliza, licărea, licenția, lichea, lichefia, lichida, licita, licura, licurea, lifta, lignifica, lihăia, lihnea, lila, limba, limbuțea, limita, limpezea, lincăia, linchea, linciurea, lingărea, lingea, lingurea, lingușea, linia, liniștea, linșa, liofiliza, lipăia, lipea, lipsea, liriciza, lisa, lista, litera, literariza, literaturiza, litografia, liulea, livra, livrea, loba, localiza, locma, locuia, logaritma, logodea, lolotea, lombarda, lopăta, loționa, lotiza, lovea, lua, lubrifia, lucea, lucra, lufta, lulea, lumina, luneca, lungea, luntrea, lupta, lușa, lustruia, lutuia, luxa, maca, macadamiza, măcăia, măcănea, macara, măcelărea, macera, macheta, machia, măcina, macula, madea, maghiariza, mâglisea, magnetiza, măgulea, mahala, mahmudea, mâhnea, maia, măiestrea, maimuțărea, maimuțea, maina, majora, mala, malaxa, mâlcea, maleabiliza, mâlea, maligniza, malotea, malțifica, maltrata, mălura, măna, mâna, mânca, mandata, mândrea, mandrina, manea, mânea, mâneca, manevra, mangafa, mângâia, mangaliza, mangăluia, măngăluia, manglea, mânia, mania, manieriza, manifesta, manipula, manita, mânjea, manșona, manta, mântuia, manufactura, mânuia, mârâia, marca, marcota, marda, mardea, mărgărea, mărgea, marghiolea, marginaliza, mărginea, mărea, maria, măricea, marina, mărita, mârlea, marmora, mărmurea, mărnăia, marșa, mărșăluia, mârșăvea, marșrutiza, mărșuia, martiriza, mărturisea, marufla, mărunțea, masa, masacra, masala, mașala, masca, mascara, măscărea, măscuia, masculiniza, măsea, mașiniza, măsluia, mastica, masturba, măsura, mata, mătăhăia, mătănăia, matematiza, materializa, matisa, matisea, matlasa, matofea, matolea, matosea, mătrășea, matricula, matrița, matufea, mătura, matura, măturea, maturiza, maximiza, mâzgălea, mazilea, mda, mecăia, mecaniciza, mecaniza, medalia, media, mediatiza, medicamenta, mediocriza, medita, megieșea, mehăia, mehterbașa, melancoliza, melasa, melestuia, melița, melodramatiza, memora, memoriza, menaja, menghinea, menea, menținea, menționa, mepriza, mercantiliza, merceriza, merdenea, meremetisea, mergea, merinoza, merita, meritarisea, mertepea, meschiniza, mesteca, meșterea, meșteșugărea, meșteșugea, metaboliza, metaforiza, metahirisea, metaliza, metamorfoza, metateza, meterhanea, mea, mezdrea, mia, micea, microalia, microfilma, micșora, micșorea, micșunea, micșura, micuțea, mielărea, mielușea, mierlăia, mierlea, mieuna, migăia, migălea, migra, mihona, mihonea, mihotea, mijea, mijlocea, milita, militariza, milițea, milogea, milostivea, miluia, mima, mimetiza, mina, minarea, minciunea, mineraliza, minerea, minghinea, minia, miniaturiza, minimaliza, minimiza, mințea, minuna, mionea, miorcăia, miorea, miorlăia, miorlâia, mira, miresma, mirosea, miruia, mișca, mișea, mistifica, mistuia, mișuna, mitifica, mititea, mitiza, mitologiza, mitralia, mitridatiza, mițuia, mituia, mixa, mixta, miza, mlădia, moaza, mobila, mobiliza, mocăia, mocheta, mocnea, mocoșea, modela, modeliza, modera, moderniza, modifica, modula, mofluzea, mogorogea, mohora, moina, mola, molcomea, moldoveniza, moleșea, molesta, moleta, molfăia, molicea, molipsea, momea, mondializa, monetiza, monitoriza, monodia, monoftonga, monografia, monohibrida, monologa, monopoliza, monotoniza, monta, monumentaliza, moraliza, morărea, morfolea, morfologea, mormăia, mormânta, mormorosea, mornăia, morocănea, morteza, mortifica, moșcondea, moșcotea, moșea, moșmolea, moșmondea, moșmonea, mosora, moștenea, moța, moțăia, motiva, motoriza, mototolea, motroșea, movilea, mozaica, mozolea, mrejea, mucărea, mucava, mucegăia, mucezea, mucigăia, mugea, mugura, mugurea, muhaia, muia, muierea, mula, mulcomea, mulgea, mulina, mulțămea, multiplica, mulțumea, mumbaia, mumifia, mumifica, muncea, municipaliza, munteniza, mura, murdărea, murgea, murea, murmuia, murmura, murseca, mursica, muruia, musaca, mușama, mușamaliza, mușca, mușina, mușiroia, mușluia, mustăcea, muștea, mustea, mustra, muștruluia, mustuia, mușuroia, muta, muțea, mutila, muzicaliza, na, năbădăia, năboia, năbușea, nacafa, năcăjea, năclăia, nădăjduia, nădejduia, nădușea, năimea, nălbea, nălța, nălticea, nălucea, nămețea, nămea, nămolea, năpădea, năpârlea, năpăstuia, napoia, năpustea, nara, nărăvea, narcotiza, narghelea, narghilea, năruia, năsădea, născocea, nășea, năstăvea, năștea, nătângea, naționaliza, naturaliza, năucea, naufragia, năvădea, năvălea, naviga, navlosea, năvodea, nazaliza, năzărea, năzuia, nebunea, necăjea, necesita, necheza, necinstea, necroza, nedreptățea, nedumerea, nedumirea, nefericea, nega, negativa, negativiza, neglija, negocia, negrea, negustorea, neguța, neguțătorea, neîngrijea, neliniștea, nemerea, nemernicea, nemețea, nemțea, nemulțămea, nemulțumea, nemurea, nenorocea, nepoțea, nescaiva, nescareva, nesocotea, netezea, neurasteniza, neutraliza, nevedea, nevoia, nevrica, nichela, nicochera, nimerea, nimicea, nimicnicea, ningea, niscaiva, niscareva, nisfea, nisfia, nitra, nitrifica, nitrura, nituia, nivela, nividea, nominaliza, nomolea, norea, norma, normaliza, norocea, noroia, nota, notifica, nova, novita, nuanța, nucleariza, nuga, nuia, număra, numerota, numea, nuntea, nutrea, nutuia, oareceva, obăda, obârșea, obicinuia, obidea, obiecta, obiectiva, obiectiviza, obijduia, obișnuia, oblăduia, oblica, oblicea, obliga, oblitera, oblojea, oblonea, obnubila, obora, obosea, obrântea, obrăznicea, obrăzuia, obrintea, obrocea, obscura, obscuriza, obseda, observa, obștea, obstina, obstrua, obstrucționa, obținea, obtura, oca, ocăia, ocărea, ocăra, ocârmuia, ocaziona, occidentaliza, ocheșea, ochea, ochișea, ocolea, ocrotea, oculta, ocupa, ocuparisea, ocurgea, odihnea, odinea, odoriza, odrăslea, ofensa, oferea, oferta, oficia, oficializa, ofilea, mutefaraca, ofta, oftica, ofusca, ogârjea, oglinda, oglindea, ogoia, ogora, olăcăia, olecăia, oleia, olicăia, ologea, oloia, omagia, omenea, omerta, omețea, omitea, omogeneiza, omogeniza, omologa, omora, onănăia, ondula, onora, opăcea, opacifia, opaciza, opaliza, opărea, opera, opina, opintea, oploșea, oprea, oprima, opta, optimiza, opunea, orăcăia, orânduia, orășeniza, orbăcăia, orbălțea, orbeca, orbecăia, orbea, orchestra, ordina, ordona, ordonanța, organiza, orienta, oripila, orizontaliza, orna, ornamenta, oropsea, orta, ortăcea, ortografia, osana, osândea, osârduia, oscila, osebea, osifica, ospăta, ostășea, ostenea, oștea, ostoia, ostraciza, otânjea, oțărea, oțăra, otăvea, otcârmuia, oțelea, oțerea, oțera, oțetea, oțețea, oticnea, otrăvea, oua, ovaliza, ovaționa, ovilea, oxida, oxigena, ozona, ozonifica, ozoniza, pa, pâca, pâcâia, pâcăia, păcălea, păcănea, păcătoșea, păcătuia, pacea, pachetiza, pacifica, pactiza, păcurărea, padela, păduchea, pafta, păfuga, păgânea, pagina, păgubea, paia, păienjenea, painginea, păinjenea, painjenea, păinjinea, pălălăia, palataliza, pălăvrăgea, palavragea, paletiza, pălea, palisa, pălmuia, palpa, pâlpâia, palpita, pama, panama, pândea, pângărea, pangea, panglicea, panica, panifica, panorama, pansa, pansea, papa, păpa, papagalicea, papistășea, păpurea, para, parada, paradea, paradosea, părăduia, parafa, parafina, parafraza, părăgenea, părăginea, pârâia, pârăia, paraleliza, paraliza, paraponisea, părăsea, parastisea, parastuia, parașuta, paratirisea, paravalisea, parazita, parca, parcea, parcela, parcheriza, parcheta, parcura, parcurgea, pardona, pardosea, părea, parfuma, pârguia, pâra, paria, parigorisea, părinda, pârjolea, parlamenta, pârlea, pârlogea, parodia, paroia, parola, pârpălea, pârțâia, partaja, părticea, participa, particulariza, părtinea, păruia, parvenea, pașa, păsa, pasa, păsărea, pășea, pasiona, pasiviza, pașlea, pâslea, paspoala, păștea, pasteliza, pasteuriza, pastișa, păstorea, păstra, păsuia, pășuna, păta, patalama, patenta, patetiza, pățea, pătimea, patina, pătlăgea, pătrățea, patrona, patrula, pătrundea, pătulea, păturea, păunea, pauperiza, pava, pavea, pavela, pavoaza, păzea, pecetluia, pedala, pedepsea, pedestrea, pefuga, peltea, pelticea, pena, penaliza, pendula, penetra, pensa, pensiona, pensula, percea, percepea, percheziționa, perchiziționa, percuta, perdăfuia, perdea, perdeluia, peregrina, perfecta, perfecționa, perfectiviza, perfectiza, perfora, peria, periclita, perifraza, perima, perinda, periodiza, peripatetiza, perla, permanentiza, permeabiliza, permitea, permuta, perora, perpelea, perpetua, persecuta, persevera, persifla, persista, personaliza, personifica, persuada, pertracta, perturba, peruzea, pervertea, pescărea, pescuia, pestrița, petecea, pețea, peticea, petiționa, petrecea, petrifica, pica, picățea, picheta, picnea, picota, picotea, picta, picuia, picura, pielcea, pielicea, pieptăna, pierdea, pierea, piersica, pieta, pietricea, pietrifica, pietruia, pigmenta, pigulea, pijama, pilduia, pilea, pilona, pilota, pingea, pingelea, pipa, pipăia, pipăra, pipera, pipernicea, pirata, pirograva, pironea, pirotea, pirozea, pirueta, piruia, pișa, pisa, pisăgea, pisălogea, pișca, piscuia, pisicea, pistona, pistruia, pistuia, pitea, piticea, pițigăia, pitrocea, pitula, pitura, piua, piuia, pivota, pizmuia, placa, placarda, plăcea, plafona, plagia, plămădea, plămânărea, plana, plângea, planifica, planimetra, planisea, planta, plănuia, plasa, plăsea, plăsmuia, plasticiza, plastifia, plastografia, plătea, platina, plăzmuia, pleca, pleda, plenuia, pleoscăia, pleoșcăia, pleoștea, plescăia, pleșcuia, plesnea, pleșuvea, pleznea, plia, plicea, pliciuia, plictisea, plimba, plinea, pliroforisea, plisa, plivea, ploconea, plodea, plomba, plonja, ploua, plugărea, plumânărea, plumbuia, plușa, plusa, plutărea, plutea, plutuia, poansona, poanta, pocăia, pocâltea, pocănea, pocea, pocnea, podea, podidea, podobea, poetiza, poezea, poftea, poftorea, pogăcea, pogora, pohtea, polariza, poleia, polemiza, poleniza, policalifica, polimeriza, politica, politiza, poliza, pologea, poloniza, polua, pomăda, pomăduia, pomăzuia, pomenea, pomostea, pompa, pondera, ponegrea, ponora, ponosea, ponta, popea, popistra, popistrea, poposea, poprea, popula, populariza, porcăia, poreclea, pornea, poroclea, poroncea, porționa, portreta, portretiza, porumbea, poruncea, poseda, posmăgea, posomorea, posomora, pospăia, posta, postdata, postfața, postea, postpunea, postsincroniza, postula, potcovea, potecea, potența, poticnea, potlogărea, potmolea, potolea, potopea, potricălea, potrivea, povârnea, povățuia, povestea, poza, poziționa, prăbușea, practica, prăda, prăduia, prăfuia, prăjea, prânzea, prăpădea, prăsea, prășea, prăvălea, prăznuia, prea, preacurvea, preamărea, preambala, preaslăvea, preaviza, precalcula, preceda, precipita, preciza, preconiza, precovârșea, precumpănea, precupețea, precurma, precuvânta, preda, predea, predestina, predetermina, predica, predispunea, predomina, predomnea, preducea, preexista, prefabrica, prefăcea, prefața, prefera, preferea, prefigura, prefira, prefixa, pregătea, pregeta, pregusta, preîncălzea, preînnoia, preîntâmpina, prejudicia, preleva, prelimina, prelingea, prelua, preia, prelucra, preluda, preludea, prelungea, premedita, premenea, premergea, premia, prenoia, prenota, prenumăra, preocupa, preopina, preoțea, prepara, prepondera, prepunea, presa, presădea, presăra, preschimba, prescria, prescurta, preselecta, presimțea, presta, prestabilea, preștia, presupunea, presuriza, preta, prețăluia, pretexta, pretindea, prețuia, preumbla, preursea, prevala, prevarica, prevedea, prevenea, prevestea, prezenta, prezerva, prezicea, prezida, prezuma, pribegea, priboia, pricăjea, pricepea, pricea, pricinuia, pricopsea, prididea, prigonea, prigorea, pria, prilejea, prilejuia, prilogea, prima, primbla, primejduia, primenea, primea, primitiviza, prindea, printa, pripășea, pripea, priponea, prisosea, pristanda, pristăvea, pritocea, priva, privatiza, priveghea, privea, privighea, privilegia, priza, proba, probăluia, problematiza, probozea, proceda, procedea, procesa, procetea, procitea, proclama, procopsea, procrea, procura, prodiga, producea, profana, profera, profesa, profesionaliza, profețea, profetiza, profila, profita, profuma, prognostica, prognoza, programa, progresa, prohibea, prohodea, prohorisea, proiecta, proletariza, prolifera, promitea, promova, promulga, pronostica, pronunța, proorocea, propaga, propășea, proporționa, propovăduia, proptea, propulsa, propunea, prorocea, proroga, proscomidea, proscria, proslăvea, prospecta, prospera, prospețea, prosterna, prostea, prosticea, prostitua, proțăpea, protegea, proteguia, proteja, protesta, proteza, protipenda, protostea, provedea, provenea, provincializa, provoca, prozaiza, prubuluia, prufnea, prujea, pruncea, prundea, prunduia, psalmodia, pseudoprefixa, psihologiza, publica, puchițea, pudla, pudra, pudruia, pufăia, pufnea, puhăvea, puhoia, puia, pulsa, pulveriza, pumnuliza, puncta, puncționa, punea, pungălea, pungășea, pungea, pupa, pupăia, pupezea, purcedea, purcea, pureca, purga, purica, purifica, purja, puroia, purta, pușca, pușcărea, pușchea, pușlama, pusnicea, pustia, pustnicea, putea, puțea, puținea, puțintea, putrefia, putregăia, putrezea, rabata, rabătea, răbda, rablagea, răblăgea, răbojea, rabota, răbufnea, răbuia, răcăduia, râcâia, răcănea, răcea, racla, răcnea, racola, racorda, răcorea, rădea, râdea, radia, rădica, radicaliza, radiobaliza, radiodifuza, radiofica, radioghida, radiogoniometra, radiografia, radiostea, radiotelegrafia, rafina, rafistola, răfuia, râgâia, răgea, ragea, răgila, răgușea, raia, raiona, ralia, rama, râma, rămânea, rămășea, rambleia, rambursa, ramifica, râmnea, ramolea, rămurea, râncezea, râncheza, randalina, rândea, randomiza, rânduia, ranforsa, rănea, rânea, rânjea, ranversa, răpăia, răpea, raporta, răposa, rapsodia, răpștea, răpunea, rarefia, rărea, răricea, rarifica, rărița, răsădea, răsărea, răscăcăra, rașcheta, rășchia, rășchira, răschira, răscitea, răscocea, răscolea, răscrăcăna, răscrăcăra, răscroia, răscula, răscumpăra, răsfăța, răsfierbea, răsfira, răsfoia, răsfrângea, răsînțelegea, rășluia, râșnea, rasolea, rășpăluia, răspândea, răspica, răsplămădea, răsplătea, răspopea, răspundea, răsștia, răstălmăcea, răstea, răstignea, răstorcea, răstocea, răsturna, răsucea, răsufla, răsuna, răszicea, rata, rătăcea, ratifica, ratina, raționa, raționaliza, rățoia, rătunjea, rătutea, rea, râura, râurea, răvășea, râvnea, nea, răzăluia, răzbătea, răzbea, răzbicea, războia, războlea, răzbubuia, răzbuna, răzda, răzdea, răzgâia, râzgâia, răzgândea, răzghina, răzima, răzjudeca, răzlețea, răzmerea, răznea, răzorea, răzuia, răzvidea, răzvrătea, reabilita, reabona, reaborda, reaclimatiza, reacoperea, reacorda, reacționa, reactiva, reactualiza, readapta, readmitea, readmonesta, readormea, readucea, readuna, reaerisea, reafirma, reafla, reagrava, reajusta, realegea, realimenta, realinia, realipea, realiza, realtoia, reambala, reamenaja, reamintea, reamplasa, reamputa, reanaliza, reanclanșa, reangaja, reanima, reapărea, reaprindea, reaproviziona, rearanja, rearbitra, rearenda, rearginta, reașeza, reasigura, reasocia, reatribuia, reaudia, rebandaja, rebătea, rebegea, rebobina, reboteza, rebuta, recădea, recalcula, recalibra, recalifica, recântărea, recăpăta, recapitula, recarbura, recăsătorea, recâștiga, recela, recenza, recepta, recepționa, recerceta, rechema, rechiziționa, recicla, recidiva, recircula, recita, recitea, reclădea, reclama, reclasa,